Προβλέψεις  για τις τουριστικές αγορές το 2018

Γράφει ο Δημήτρης  Προκοπίου

Εδώ και χρόνια συστηματικά οι tour operators και οι εταιρείες κρουαζιέρας επιζητούν καταχωρίσεις για να διαφημίζουν τους πορισμούς τους. Το κεντρικό κράτος, οι περιφέρειες και οι δήμοι πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποδομές υδάτων, λυμάτων, δρόμων αεροδρομίων. Ο  ευπρεπισμός των προορισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ποιότητα στον τουρισμό. Μερικά συμπεράσματα: 

• Η τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα  αυξάνεται συνεχώς
• Τα Ελληνικά αεροδρόμια αν και ιδιωτικοποιήθηκαν δεν άλλαξε κάτι σε αυτά
• Η ποιότητα των Ελληνικών υπηρεσιών στα ξενοδοχεία και στα αλλά τουριστικά καταλύματα παραμένει σταθερή
• Η εκπαίδευση των στελεχών του τουρισμού είναι απαραίτητη
• Η τουριστική ζήτηση για τις ευρωπαϊκές αγορές 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η Γερμανική τουριστική βιομηχανία προχωρά με αισιοδοξία για το 2018 αφού ξεπερσε εμπόδια όπως η κατάρρευση εμπορικών εταιρειών και ταξιδιωτικών πρακτόρων και παρουσίασε χαμηλή αλλά σταθερή ανάπτυξη το περασμένο ετος. 

Η αυστριακή αγορά προβλέπεται να αυξήσει τις αναχωρήσεις για Ελλάδα, σύμφωνα με εξελίξεις στην τουριστική έκθεση της Βιέννης. Αυτό προκύπτει από την παρουσίαση δημοσκόπησης που πραγματοποιεί αυτή τη μέρα κάθε χρονο μεγάλη τουριστική επιχείρηση της Αυστρίας Παρουσιαζεται αύξηση 32% για την Ελλάδα.   

Η ρωσική αγορά μετά από τις 80000 αφίξεις το 2017 προβλέπεται να αυξήσει τη ζήτηση για την Ελλάδα. Πριάπειε να σημειωθεί ότι το 2018 είναι γνωστό ως Κοινό Τουριστικό Έτος από τις Κυβερνήσεις Ελλάδας και Ρωσίας. 

Το 2017 ο Γάλλοι τουρίστες έφτασαν το 1.8 εκατομμύρια και σύμφωνα με εκτιμήσεις της διευθύντριας του ΕΟΤ Γαλλίας το 2018 θα υπάρξει αύξηση από 5 ως 7 % από τη συνευρεμένη αγορά.  Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, 
Στο  Ηνωμένο  βασίλειο, που ας σημειώσουμε την εξαγορά της Thomson Tours από την TUI προβλέπεται άυξηση του τουρισμου που  καταγράφεται  για τα αεροδρόμια της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς και του Άκτιου. Να σημειωθεί ότι η Λίρα και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχουν εξασθενίσει, 

Καλές είναι οι προοπτικές για την ολλανδική αγορά λόγω θετικής οικονομικής συγκυρίας και αυξημένης ζήτησης (+13%) για αεροπορικές θέσεις. Όμως, η αυξημένη ζήτηση δεν κατανέμεται ισομερώς στην χώρα, αφού υπάρχει μείωση στη ζήτηση θέσεων  σε αρκετά αεροδρόμια. 

Η  αγορά  των ΗΠΑ παρουσιάζει σύνθετη  εικόνα, από τη μια η Αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη και η καταναλωτική εμπιστοσύνη σε υψηλά επίπεδα, αφετέρου όμως το Δολλάριο έχει υποτιμηθεί σημαντικά έναντι του Ευρώ ενώ, παράλληλα, η παρατηρούμενη αύξηση των επιτοκίων μπορεί να δράσει ανασταλτικά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αλλαγή πρότυπου ανάπτυξης 

Η διαφοροποίηση του προτύπου ανάπτυξης που επιλέχθηκε στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου και συνδέεται αποκλειστικά με τον οργανωμένο μαζικό τουρισμό διακοπών αποτελεί μια πρώτη προϋπόθεση. Το πρότυπο αυτό ταυτίζεται με τη μικρή τουριστική περίοδο και τα συνακόλουθα προβλήματά της, τη μονοσήμαντη και συχνά εξαρτησιακή σύνδεση με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αγορές, τη «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού σε βάρος άλλων κλάδων της τοπικής οικονομίας. Η μαζική ζήτηση για τις υπηρεσίες και υποδομές αυτού του προτύπου οδήγησε σταδιακά στην υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 

Ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με υποδομές, προϊόντα  και εναλλακτικές μορφές τουρισμού Οι εναλλακτικές μορφές μετατρέπουν τον προϊόν σε ποιοτικότερο, απευθύνονται σε καλύτερης ποιότητας επισκέπτες αλλά αναβαθμίζουν το χρόνο ποιοτικά το χρόνο παραμονής στον προορισμό. Προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν γίνει τα τελευταία κυρίως 20 χρόνια (ΕΟΤ, ιδιώτες, ΟΤΑ) αλλά χαρακτηρίζονται από έλλειψη συντονισμού και ανεπαρκές μάρκετινγκ. Σε μερικές περιπτώσεις οι αντίστοιχες ενώσεις επαγγελματιών κάνουν πολύ χρήσιμη δουλειά προβολής. Οι περισσότεροι ανταγωνιστές μας διαθέτουν αντίστοιχα παρόμοια προϊόντα ήδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, γεγονός που τους επέτρεψε τόσο την ποιοτική διαφοροποίηση του προϊόντος τους, όσο και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού σε νέες περιοχές και η μετατροπή της γεωγραφικής διασποράς. Υπάρχει χωρική  υπερσυγκέντρωση σε έναν σχετικά μικρό αριθμό νησιωτικών και παράκτιων περιοχών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος .Στις περιοχές αυτές που η αναπτυξη είναι οξυμένη,  τα περιβαλλοντικά προβλήματα, το υψηλό κόστος υποδομών, η υποβάθμιση του τοπικού προϊόντος, ο υπερεπαγγελματισμός και τα συνακόλουθα χαμηλά εισοδήματα αποτελούν ορισμένες βασικές επιπτώσεις αυτής στης κατάστασης.  γεωγραφική διαστρωμάτωση των καταλυμάτων στη χώρα πρέπει να αλλάξει με επενδύσεις σε περιοχές που είναι δυνατό.

Εκεί που υπάρχουν υποδομές αλλά συγχρόνως δεν έχουν χτισθεί πολλά καταλύματα. Να γίνουν καταλύματα εκεί που που οι τόποι έχουν στερηθεί λόγω αυτής της υπερσυγκέντρωσης τα οφέλη δεκαετιών τουριστικής ανάπτυξης. 
Η ανάπτυξη του τουρισμού σε νέες περιοχές και η μετατροπή της γεωγραφικής διασποράς. Υπάρχει χωρική  υπερσυγκέντρωση σε έναν σχετικά μικρό αριθμό νησιωτικών και παράκτιων περιοχών με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος .

Στις περιοχές αυτές που η αναπτυξη είναι οξυμένη,  τα περιβαλλοντικά προβλήματα, το υψηλό κόστος υποδομών, η υποβάθμιση του τοπικού προϊόντος, ο υπερεπαγγελματισμός και τα συνακόλουθα χαμηλά εισοδήματα αποτελούν ορισμένες βασικές επιπτώσεις αυτής στης κατάστασης.  γεωγραφική διαστρωμάτωση των καταλυμάτων στη χώρα πρέπει να αλλάξει με επενδύσεις σε περιοχές που είναι δυνατό. Εκεί που  υπάρχουν υποδομές αλλά συγχρόνως δεν έχουν χτισθεί πολλά καταλύματα. Να γίνουν καταλύματα εκεί που που οι τόποι έχουν στερηθεί λόγω αυτής της υπερσυγκέντρωσης τα οφέλη δεκαετιών τουριστικής ανάπτυξης.