Συνέλευση  του Κυνηγετικού  Συλλόγου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, ΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς εντάξει και έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρα 6 έως 8 και 26 του καταστατικού), η οποία θα γίνει εις την ΑΙΘΟΥΣΑ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ, την  Κυριακή 29η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα 10:00΄(πρωινή), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
    
ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ: 

1. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής επιτροπής έτους 2017. 
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017 
3. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2018
4. Έγκριση Έκτακτης Εισφοράς μέλους για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019. 
5. Ανάλυση απολογισμού δράσης και φιλοθηραματικής δραστηριότητας απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.   
6. Εισηγήσεις - κριτική μελών του Κ.Σ Ρόδου, σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία και φιλοθηραματική δραστηριότητα του Συλλόγου μας  

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και Προέδρου αυτής, και ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και Ελεγκτικής Επιτροπής, διά τη νέα διετία 2018-2020.