Οι Δωδεκανήσιοι της Αυστραλίας έστειλαν 100 Αγλλικές λίρες για το Σανατόριο «Βασίλισσα Φρειδερίκη» Ρόδου

ΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΩΡΤΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ
Δι’ εγγράφου της η Δωδεκανησιακή Επιτροπή Μελβούρνης Αυστραλίας, εγνωστοποίησε πρός την ιεράν Μητρόπολιν Ρόδου, ότι επ’ ευκαιρία της επετείου της Ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου εδόθη είς Αυστραλίαν μεγάλη χοροεσπερίς, το προϊόν της οποίας είχεν αποφασισθή να διατεθή διά κοινωφελή σκοπόν είς Ρόδον. Διά του εγγράφου της η Δωδεκανησιακή Επιτροπή Μελβούρνης, εγνωστοποίησεν το ποσόν των 100 Αγλλικών λιρών, το οποίον απεστάλη προς τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα, με προορισμόν να διατεθή υπέρ του Σανατορίου «Βασίλισσα Φρειδερίκη» Ρόδου.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΥΡΙΟΝ 3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Αύριον την πρωΐαν αναμένονται να καταπλεύσουν είς τα ροδιακά ύδατα την αυτήν περίπου ώραν, τρία τουριστικά ατμόπλοια με ξένους περιηγητάς. Τα αναμενόμενα ατμόπλοια είναι το ελληνικόν «Ερμής», το γιουγκοσλαβικόν «Παρτιζάνκα» και το Ιταλικό «Αουζόνια». Εξ’ άλλου, την προσεχή εβδομάδα αναμένονται να καταπλεύσουν είς Ρόδον και άλλα ατμόπλοια μεταξύ των οποίων το «Μεντιτερράνεαν» και το «Γιουγκοσλαβία».
 


ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Χθες την πρωΐαν κατέπλευσαν είς τον λιμένα 2 αμερικανικά αντιτορπιλικά, τα οποία θα παραμείνουν ενταύθα μέχρι της 7ης τρέχοντος. Άμα τω κατάπλω αυτών αντηλλάγησαν επισκέψεις μεταξύ του επικεφαλής αυτών αξιωματικού και των τοπικών αρχών.

ΕΤΙΜΩΡΗΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΑΘΛΗΤΑΙ
Υπό της αρμοδίας Επιτροπής Κυπέλλου Ελλάδος (ΕΚΕ) ετιμωρήθη με 9μηνον αποκλεισμόν ο ποδοσφαιριστής του Διαγόρα Δελαπόρτας και με 6μηνον αποκλεισμόν ο Κωστάντζος διότι ούτοι εκ προθέσεως ελάκτισαν τον διαιτητήν του αγώνος Διαγόρα-Ατρομήτου Πειραιώς.

Η ΕΠΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Αύριον την πρωΐαν επί τη εορτή των Βαΐων, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την θείαν λειτουργίαν είς τον Μητροπολιτικόν ναόν. Αύριο ως γνωστόν, συμπληρούται επταετία από της ενθρονίσεως του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος είς την έδραν Ρόδου.

ΗΡΧΙΣΕΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Από της πρωΐας χθες ήρχισεν ο εορτασμός της Παγκοσμίου Ημέρας της Υγείας. Είς Ρόδον, εγένετο χθες συγκέντρωσις μαθητών του Βενετοκλείου Γυμνασίου, προς τους οποίους καθηγητής ανέπτυξε την σημασίαν του εορτασμού.
Το πρόγραμμα του εορτασμού προβλέπει συγκεντρώσεις και είς τα λοιπά σχολεία Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως αύριον, με αναλόγους ομιλίας.

ΕΖΗΤΗΘΗΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΔΙ’ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΤΩΝ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ
Δι’ εγγράφου της η ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου πρός τον ΟΔΑΠΔΔ εζήτησε την παραχώρησιν άγρου ιδιοκτησίας του, είς την τοποθεσίαν Μπέλ Πάσσο, συνεχόμενον προς τον αγορασθέν υπό της ΕΓΣΔ. Το αίτημα υπεβλήθη διά την ανέγερσιν των σιταποθηκών.