Εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για το πάρκο του Ροδινιού

Τους όρους διακήρυξης για το έργο «Προστασία και Ανάδειξη του Πάρκου Ροδίνι», ενέκρινε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου και αμέσως μετά το Πάσχα αναμένεται να βγει «στον αέρα» με διεθνή διαγωνισμό ενώ θα πρέπει να περάσει και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 560.000 ευρώ, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός του έργου που  θα δημοπρατηθεί αναλύεται ως εξής: Δαπάνη εργασιών 328.466,25 ευρώ, γενικά έξοδα-όφελος εργολάβου 59.123,93 ευρώ και απρόβλεπτα 58.138,53 ευρώ.

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν σ’ αυτόν τον εμβληματικό χώρο είναι, μεταξύ άλλων: Διαμόρφωση μονοπατιών πρόσβασης και περιπάτου, καθαρισμός των μονοπατιών από τα υλικά των κατολισθήσεων και προσχώσεων και διαμόρφωση της επιφάνειας τους όπου απαιτείται.

Θα γίνουν εργασίες στήριξης των μονοπατιών, αποκατάσταση και ανακατασκευή  των τειχών και πρανών, επίσης θα γίνει εκσκαφή δια χειρών για την απομάκρυνση των υλικών και τη διαμόρφωση θεμελίου, θα γίνει κατασκευή τοίχου από σκυρόδεμα, τείχη με λιθοδομή από πωρόλιθο και άλλες πολλές εργασίες προκειμένου, όπως είπε ο Πρόεδρος της Οικονομικής, Αντιδήμαρχος, κ. Σάββας Διακοσταματίου, το Ροδίνι να αποκτήσει πλέον την όψη και τη λειτουργικότητα προκειμένου να δεχθεί εκ νέου επισκέπτες.

Ακόμα, σ’ αυτή την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής, αναδείχθηκε μειοδότης για την παροχή κέτερινγκ στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρόδου, ώστε να έχουν τα παιδιά σίτιση για το έτος 2018.

Επίσης, εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για τον καθαρισμό των πάρκων του Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 78 χιλιάδων ευρώ.

Τέλος, η Οικονομική, χθες, επικύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για τον ανάδοχο που θα αναλάβει τη φύλαξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας τουριστικής περιόδου.