Που απαγορεύεται το πλανόδιο εμπόριο στη Ρόδο

Σε δέκα δημοτικές κοινότητες της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται στο νησί της Ρόδου, δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία η άσκηση πλανόδιου εμπορίου. 

Πρόκειται για τις δημοτικές κοινότητες Ρόδου, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Ιαλυσού, Κρεμαστής καθώς και στη δημοτική κοινότητα Κω. 

Σε όλες τις υπόλοιπες επιτρέπεται το πλανόδιο εμπόριο σε όσους όμως έχουν τις νόμιμες άδειες.
Ειδικότερα η νομοθεσία, αναφέρει τα εξής: «κατ’ επιταγή των διατάξεων του άρθρου 46 παράγραφος 2β του Ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 ΤΑ΄) σε συνδυασμό με τα πληθυσμιακά κριτήρια που αποτυπώνονται στην τελευταία Δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 698 ΤΒ΄ 20-03-2014), για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δραστηριότητες Πλανόδιου Εμπορίου μπορούν να ασκηθούν μόνο από τους νόμιμα αδειούχους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς πάντα των διατάξεων του Ν.4497, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πλην των κάτωθι αναφερομένων: 

1. Δημοτική Κοινότητα Ερμουπόλεως 
2. Δημοτική Κοινότητα Κω
3. Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων 
4. Δημοτική Κοινότητα Νάξου 
5. Δημοτική Κοινότητα Πάρου 
6. Δημοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου 
7. Δημοτική Κοινότητα Αφάντου 
8. Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού 
9. Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής 
10. Δημοτική Κοινότητα Ρόδου".