Μειωμένος ΦΠΑ  αντί του μεταφορικού ισοδύναμου

Γράφει o Ν. Κανάκης
Υποναύαρχος Λ.Σ.(εα) 

Η εξαγγελία ότι μελετάται η εφαρμογή  από το καλοκαίρι του μεταφορικού ισοδυνάμου (Μ.Ι.) σε 32 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα  εκτός   Ρόδου και Καρπάθου, έγινε  και πάλι αφορμή διαμαρτυριών από τους θεσμικούς μας φορείς. Το ίδιο έγινε και προ έτους  όταν διατηρήθηκε ο μειωμένος ΦΠΑ στα ίδια  νησιά. 

Διαμαρτυρίες απλά για την τιμή των όπλων, χωρίς αποτέλεσμα. 
Ας δούμε όμως  τι είναι  το μεταφορικό ισοδύναμο και πιο το προσδοκώμενο όφελος από την εφαρμογή του.Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) στοχεύει στην   εναρμόνιση της τιμολογιακής επιβάρυνσης του χρήστη των θαλάσσιων μεταφορών με αυτή των χερσαίων μεταφορών.  

 Στηρίζεται στην αρχή σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες των ακτοπλοϊκών μεταφορών από και προς τα νησιά θα πρέπει να πληρώσουν κόμιστρα ισόποσα με τα αντίστοιχα τα οποία χρεώνονται για τη χρήση άλλων μέσων μεταφοράς (οδικές/ σιδηροδρομικές μεταφορές) για τη μετακίνησή τους σε ανάλογες αποστάσεις.  
Σε μελέτη που παρουσιάσθηκε  το 2012  το μέσο σταθμισμένο κόστος χερσαίων μεταφορων εκτιμήθηκε σε € 0,088/ km/ επιβάτη,  € 0,211/ km/ όχημα για τα Ι.Χ. και € 0,0663/ km/ μέτρο οχήματος για τα Φορτηγά  και υπολογίσθηκε ότι το μέσο σταθμισμένο όφελος, που θα προκύψει για τους ναύλους των άγονων γραμμών από την εφαρμογή του Μ.Ι. θα είναι της τάξης του -12%.  Με βάση τα παραπάνω  με την εφαρμογή του Μ.Ι. για την Κάρπαθο το εισιτήριο της καταστρώματος θα κόστιζε 37 ευρώ αντί 44 που κοστίζει σήμερα και του Ι.Χ.   μαζί με του οδηγού  126 ευρώ αντι 112 που  κοστίζει σήμερα,  δεν θα είχαμε  δηλαδή  ουσιαστικά κανένα σημαντικό όφελος. 

Προτιμότερο θα ήταν  αντί να διαμαρτυρόμαστε για λόγους αρχής,  για την εξαίρεση  μας από το Μεταφορικό Ισοδύναμο, που ακόμη δεν έχει προσδιορισθεί πώς θα εφαρμοσθεί,  να  ζητήσουμε και να επιδιώξουμε την υπαγωγή όλων των μεταφορών προς όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, (ακτοπλοϊκών και αεροπορικών), στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%. Είναι ένα μέτρο εύκολο στην εφαρμογή του και άμεσης απόδοσης, που θα έχει  αποτέλεσμα την μείωση   του κόστους μεταφορών προς και από τα νησιά μας κατά 16% περίπου.   

Ακόμη και αν ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ εφαρμοσθεί μόνο για τις θαλάσσιες μεταφορές, όπως   και το Μ.Ι.,  το όφελος   θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, αφού το Μ.Ι ισχύει μόνον για την επιδότηση του εισιτηρίου καταστρώματος ή αεροπορικών καθισμάτων, ενώ η μείωση του ΦΠΑ κατά 18% θα ισχύει και για τα εισιτήρια θέσεων.
Εφόσον η εφαρμογή του Μ.Ι.  κρίνεται πως είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών με τα ίδια επιχειρήματα  της εδαφικής συνοχής θα μπορεί να εφαρμοσθεί και ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στις μεταφορές αυτές ιδιαίτερα για τα απομακρυσμένα από το κέντρο νησιά όπως είναι τα Δωδεκάνησα.

Προτιμότερο θα ήταν ακόμη  αντί οι θεσμικοί φορείς της Καρπάθου  να χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση από το Μ.Ι. ως επιχείρημα   για την προκήρυξη δρομολογίων  που θα εξυπηρετούν καλύτερα το νησί  με σύγχρονα ταχύπλοα  πλοία, χωρίς πολλές ενδιάμεσες προσεγγίσεις.   Όταν η Κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να διαθέσει 50 εκατομμύρια για την επιδότηση των εισιτηρίων για τα 32 νησιά μέσω του Μ.Ι. πιστεύουμε πως δικαιούνται και οι κάτοικοι της Καρπάθου να απαιτήσουν την διάθεση  2 επιπλέον εκατομμυρίων για καλύτερη ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση  τους.