Ανάδειξη κτηρίου στην υπαίθρια αγορά της Λέρου

Ο Δήμος Λέρου ενέκρινε τη συμμετοχή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας και  Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Λέρου προέβη στην πρόσκληση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» με την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης, για την αποκατάσταση, επαναχρησιμοποίηση και ανάδειξη κτηρίου της υπαίθριας αγοράς του νησιού. Η σημερινή κατάσταση του κτηρίου δεν συνάδει με την αξία και τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά γνωρίσματα που διαθέτει, καθώς μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο πολιτισμού – τουρισμού και προώθησης.

Μεταξύ άλλων, υπάρχει προμέλετη ανάδειξης του συγκεκριμένου κτηριακού αποθέματος το οποίο προωθεί την αντιμετώπισή του με βασικό γνώμονα την ιστορία του νησιού, την εξέλιξή του και την ανάγκη άμεσης στροφής του προς τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η «αγορά» αντιμετωπίζεται ως ένας χώρος παρουσίασης του νησιού, δηλαδή ως ένας χώρος που ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ιστορία, την κουλτούρα, τις αξίες και την πλούσια φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά όπως αυτή καταγράφεται στην διάρκεια του χρόνου και μέσα από τις ιστορικές τοποθετήσεις σημαντικών ανθρώπων της περιοχής.

Εκτός των άλλων, προσδίδεται στην αγορά η διάσταση της προώθησης της επιχειρηματικότητας μέσα από την ανάδειξη των τοπικών αγροτικών προϊόντων, εδεσμάτων καθώς και άλλων τοπικών παραγωγών, όπου ο κάθε επισκέπτης μπορεί να «γευτεί» και να συναλλαχθεί με τοπικούς παραγωγούς.

Πηγή: tornosnews.gr