Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής επιτροπής στη Ρόδο

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργανώνει δημόσια ακρόαση στη Ρόδο με θέμα «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ».

Στους βασικούς ομιλητές, πέραν των μελών της ΕΟΚΕ Δημήτρη Δημητριάδη, Παναγιώτη Γκόφα, Milena Angelova και Veselin Mitov, περιλαμβάνονται οι εξής:
 • Ιωάννης Πάππου, Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
 • Παναγιώτης Καραγιάννης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δωδεκανήσου
 • Φώτης Χατζηδιάκος, Δήμαρχος Ρόδου
 • Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
 • Αλέξης Χαρίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ελλάδας
 • Ελευθερία Μπακάλη, εκπρόσωπος της Διαχειριστικής αρχής αγροτικής ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας

 • Ευθυμία Γιόκαλα, Διευθύντρια, Διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας
 Δύο κύριες συνεδρίες εργασίας θα εξετάσουν τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Πώς η Ελλάδα επιχειρεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για ΜΜΕ
 • Η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην προώθηση των ΜΜΕ

Η ακρόαση αποτελεί μέρος μιας σειράς αποστολών σε διάφορες χώρες της ΕΕ (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ιταλία, Σουηδία, Λιθουανία και Ελλάδα) για τη συγκέντρωση στοιχείων και παρατηρήσεων από βασικούς φορείς του κλάδου σχετικά με ζητήματα που τους ενδιαφέρουν άμεσα, όπως:
 • η πρόσβαση στη χρηματοδότηση
•  η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές και η διεθνοποίηση
• η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
•  η μείωση του διοικητικού φόρτου και η απλούστευση
• η στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα κληθούν επίσης να εκφράσουν τις απόψεις τους για τον ισχύοντα ορισμό των ΜΜΕ και για το κατά πόσον χρήζει αναθεώρησης προκειμένου να αντικατοπτρίζει τη σύνθετη πραγματικότητα που επικρατεί στην Ευρώπη.
 Σύμφωνα με στοιχεία από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, οι ΜΜΕ  στην Ελλάδα επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το οποίο δημιουργεί περίπου 40% απασχόληση στις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα έχουν πληγεί από την κρίση και δεν έχουν ανακάμψει. Η προστιθέμενη αξία και η απασχόληση εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τις αντίστοιχες αξίες τους το 2008.

 Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία σημείωσε πρόοδο μετά την ύφεση και οι ΜΜΕ δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Δυναμική ανάπτυξη παρατηρείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως στον τομέα της τηλεφωνίας. Ορισμένοι άλλοι τομείς των ΜΜΕ, όπως ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ο τομέας της ύδρευσης, της στέγασης και των υπηρεσιών εστίασης, ανακάμπτουν επίσης. Μέχρι το 2013 δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 15 φυτώρια και το 2016 εντοπίστηκαν στην Ελλάδα περίπου 3.000 εταιρείες υψηλής ανάπτυξης - εκ των οποίων 2.900 είναι ΜΜΕ - που αντιπροσωπεύει το 1% όλων των εταιρειών στην Ελλάδα. Η μέση ΜΜΕ στην Ελλάδα απασχολεί 2,8 άτομα, δηλαδή κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι στην Ελλάδα  το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων στις ΜΜΕ είναι 29,3%, ποσοστό  διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Αυτές οι ακροάσεις αποτελούν συνέχεια της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ», η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2017. Η ΕΟΚΕ ανέκαθεν υποστηρίζει ενεργά τις ΜΜΕ και έχει καταρτίσει μια σειρά εκθέσεων εστιασμένων στη διαμόρφωση πολιτικών για τις ΜΜΕ, με θέματα όπως «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act»» (2011), «Πρόσβαση στη χρηματοδότηση», «Πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα», «ΜΜΕ και εκμετάλλευση των ευκαιριών της παγκοσμιοποίησης» (2012), «Έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ» (2013), Οικογενειακές και παραδοσιακές επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των περιφερειών (2017) και, τέλος, «ΜΜΕ - Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» (Ιανουάριος 2018).