Σε εμβρυώδη κατάσταση και επί τα χείρω η λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών στη χώρα μας

Γράφει ο πολιτευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Κ. Κυπραίος

Όταν η πληροφορική και η λεγόμενη «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» σημειώνουν απίστευτα και ασύλληπτα για τον κοινό νου άλματα προόδου στις χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες θεωρητικά και στα χαρτιά ανήκει και η χώρας μας, είναι τουλάχιστον θλιβερό το φαινόμενο οι δημόσιες υπηρεσίες στην Ελλάδα να δίνουν την εντύπωση ότι έχουν χάσει την επαφή τους με την πραγματικότητα και να μην γνωρίζουν ούτε τον πραγματικό αριθμό των κατοίκων της χώρας μας.

Η πρόσφατη περιπέτεια που έζησε συγγενικό μου πρόσωπο όταν «χάθηκε» σημαντικός ασφαλιστικός χρόνος κατά τη συνταξιοδότησή του, δημιουργεί θλιβερές σκέψεις για τον ρόλο του Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δεν αποκαθιστά τις συνέπειες, ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες του ενεργούν εκουσίως ή ακουσίως, πλανώμενες ή παραπλανώμενες.     

Εν τέλει και μετά μακρά έρευνα σε κονιορτοβριθή προσωπικά αρχεία, ανακαλύφθηκαν τα στοιχεία του χαμένου και ανύπαρκτου για το κράτος ασφαλιστικού χρόνου.         

Η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού, δεν άρκεσε στους απονεμητές συντάξεων, οι οποίοι, με τη μανδαρινική γραφειοκρατική τους σοφία, ζητούσουν και την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων καταβολής των εισφορών, άλλως ο ασφαλιστικός χρόνος θα εθεωρείτο οριστικά χαμένος.        

Η προχειρότητα και η αδυναμία της ανταπόκρισης των δημόσιων υπηρεσιών, ακόμη και στην εκτέλεση των στοιχειωδέστερων αυτονόητων καθηκόντων τους, καταφαίνεται σε όλη την οικτρότητά της και συναντά τη γενική αποδοκιμασία, όταν έχουν υιοθετήσει και ακολουθούν μια πρωτοφανή για τα παγκόσμια χρονικά «μόδα», να μην απαντούν σε καμία αίτηση και επιστολή ενδιαφερόμενου πολίτη ή ακόμη και σε δημόσιο έγγραφο άλλου κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.     

Από το αρχείο του Δημάρχου πατέρα μου, συμβαίνει έχω στην κατοχή μου δακτυλογραφημένα στη γραφομηχανή έγγραφα – απαντητικά σε επιστολές απλών πολιτών – υπογεγραμμένα από παλαιούς πρωθυπουργούς, όπως τον Αλέξανδρο Παπάγο, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Παπανδρέου, ακόμη και από τη Βασίλισσα Φρειδερίκη, από την οποία ζητούσαν και συναντούσαν αληθινή προστασία και συμπαράσταση οι φτωχοί λαϊκοί άνθρωποι. 

Σήμερα βλέπουμε το φαινόμενο να καθυστερεί επί δέκα (10) χρόνια η καταβολή της σύνταξης σε γέροντα συνταξιούχο και το αρμόδιο συνταξιοδοτικό ταμείο να μην απαντά στις εκατοντάδες αιτήσεις του.

Απαιτήθηκε η υποβολή μηνύσεως για να δηλώσει ότι πρόκειται να χορηγήσει τη σύνταξη, ενώ, προς υπεράσπισή του, προέβαλε τον περίεργο ισχυρισμό ότι ο νόμος δεν αναφέρει το όνομα του συνταξιούχου και συνεπώς δεν ισχύει γι’ αυτόν και την περίπτωσή του. 

Μετά το επιχείρημα αυτό κρίνω ότι θα ήτο μάταιο να αναζητηθούν τα ελατήρια της σκοπούμενης δεκαετούς καθυστέρησης.          

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οφείλει να δραστηριοποιηθεί υπεράνω κομματικών παθών και σκοπιμοτήτων και να προβεί καταρχάς στην καταχώρηση σε ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα όλων των κατοίκων της χώρας μας και εν συνεχεία στην καταγραφή ολόκληρου του ασφαλιστικού τους χρόνου.         

Η αποτυχημένη περίπτωση του Κτηματολογίου με χαρακτηριστική την εις βάρος μου διάπραξη και πρωτοφανή σε θρασύτητα και δόλο απάτη, αποτελεί ευκαιρία για τη ριζική εκκαθάριση της κατάστασης, της οποίας τις συνέπειες ακόμη υφίσταμαι,  διότι η ΔΟΥ συνεχίζει να μου καταλογίζει και πληρώνω ΕΝΦΙΑ για τα σπίτια του Δημάρχου πατέρα μου, τα οποία το Κτηματολόγιο εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εντοπίσει.                 

Δεν είναι φρόνιμο να λησμονούμε ότι δεν έχουν σημασία οι δηλώσεις των καλών προθέσεων, αλλά οι λυσιτελείς για το κοινωνικό σύνολο πράξεις.                         

Άλλωστε είναι παγκοίνως γνωστό ότι η κόλαση περιβάλλεται πάντα από αγαθούς σκοπούς που αγιάζουν τα μέσα, κατά τους Ιησουϊτες και τον ολοκληρωτισμό.