Οι εγγραφές μαθητών στα Πειραματικά σχολεία

Μέχρι τις 14 Μαΐου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις εγγραφές των παιδιών τους που θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού, στα Πειραματικά Σχολεία της Ρόδου στην Ακαδημία.

Όπως έγινε γνωστά, τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση υποψήφιων μαθητών και μαθητριών για την Α' τάξη για το σχ. έτος 2018-19 βάσει της με αριθμ. Πρωτ. 30813/Δ6/14-03-2018 Υ.Α με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018 – 2019». 

Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ (http://depps.minedu.gov.gr) και στις ιστοσελίδες των σχολείων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν οι υποψήφιοι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν το έτος 2012.
 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Δημοτικού, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.:  https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι για κάθε υποψήφιο μαθητή/τρια υποβάλλεται αίτηση μόνο σε ένα από τα δύο  Πειραματικά Σχολεία.

Η κλήρωση εφόσον χρειαστεί  θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 31 Μαΐου  2018.

Πληροφορίες:
Δ/ντής 1ου Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου, κ. Ηλίας Βασιλειάδης,τηλ: 2241024906
Email: mail@1dim-peir-rodou.dod.sch.gr
Website: http://1dim-peir-rodou.dod.sch.gr
Δ/ντρια 2ου Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου, κ. Τίνα Μαντικού,  τηλ: 2241030985
Email: mail@2dim-peir-rodou.dod.sch.gr
Website: http://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.gr/
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
1ο 9/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΡΟΔΟΥ    25
2ο 9/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΡΟΔΟΥ    50