Ο Χ. Κόκκινος συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος συγκαλεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τη λήψη μέτρων πρόληψης και  ετοιμότητας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών τη Δευτέρα 7.5.2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Χαρτογράφηση κινδύνου δασικής πυρκαγιάς και «ευπαθών» περιοχών ανά νησί της Π.Ε. Δωδεκανήσου με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες – Α.Δ.Τ.Ε. - Αστυνομικές Δνσεις - Δήμοι)

2. Δράσεις πρόληψης και πυροπροστασίας που έχουν γίνει. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες – Α.Δ.Τ.Ε. – δήμοι – Περιφέρεια – Δ. Δασών – Αρχαιολογική Υπηρεσία)

3. Καθαρισμοί βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, πρόοδος εργασιών (δήμοι - Περιφέρεια - Δ/νση Δασών). Συντήρηση δικτύων διανομής ΔΕΔΔΗΕ (πρόοδος εργασιών) (ΔΕΔΔΗΕ)

4. Μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Απορριμμάτων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού. Προβλήματα που προέκυψαν κατά την προηγούμενη αντιπυρική περίοδο και προτεινόμενες λύσεις. (δήμοι)

5. Μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς από την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών περιορισμένης έκτασης στην ύπαιθρο. Ενεργοποίηση επιτροπών βόσκησης, Επιτροπών ανεπιτήρητων ζώων. (Δήμοι-Δνση Αγροτική ανάπτυξης Περιφέρειας-Δ. Δασών)

6. Επιτήρηση «ευπαθών περιοχών» – Μικτές Περιπολίες. Επάνδρωση πυροφυλακείων της πρώην Δασικής Υπηρεσίας. (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες – Εθελοντικές Ομάδες)

7. Συνεργασία φορέων με το Πυροσβεστικό Σώμα και Π.Ν.Αι. για τη διάθεση υλικών και μέσων. (Περιφέρεια - δήμοι – εθελοντικές ομάδες - ενώσεις ξενοδόχων κ.λπ.)

8. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικής πυρκαγιάς. Δασικοί δρόμοι, τουριστικές περιοχές σε δάσος χωρίς εναλλακτικές εξόδους διαφυγής σε Ρόδο και Κω (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες - Δήμοι – Αστυνομικές Δνσεις)

 9. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων. Κατάσταση εθελοντικών ομάδων ανά νησί. Καμπάνια Ενημέρωσης Μόνιμων κατοίκων και παραθεριστών - Προγραμματισμός