Ερώτηση για τον φορέα  στο Φράγμα Απολακκιάς

Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την ίδρυση φορέα διαχείρισης του Φράγματος της Απολακκιάς, κατέθεσε ο βουλευτής κ. Μ. Κόνσολας.

Αναφέρει σ’ αυτήν τα εξής:
“Κύριε Υπουργέ, σε μεγάλα νησιά, όπως η Ρόδο, η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, πρέπει να αποτελεί ζήτημα ενός τοπικού φορέα που θα διαθέτει αυτονομία, σχεδιασμό και θα μπορεί να παρέμβει άμεσα.

Στη Ρόδο το φράγμα της Απολακκιάς δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα. Οι κλιματικές συνθήκες, με τον περιορισμό των βροχοπτώσεων, αλλά και η ανυπαρξία ενός πλαισίου ορθολογικής κατανάλωσης έχει περιορίσει σημαντικά τα αποθέματα.

Η διαχείριση του Φράγματος της Απολακκιάς αποτελεί ευθύνη και αρμοδιότητα φορέα με την επωνυμία “Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων”, ο οποίος, όμως, είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί με επάρκεια την κατάσταση.
Προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου φορέα διοίκησης και διαχείρισης του Φράγματος με τη συμμετοχή του κράτους, της αυτοδιοίκησης αλλά και των αγροτών.

Ο νέος αυτός φορέας θα έχει την αρμοδιότητα αλλά, κυρίως, την ευελιξία και τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα αποθέματα, την υλοποίηση έργων, τη συντήρηση των υποδομών του Φράγματος και την εφαρμογή ενός ορθολογικού μοντέλου κατανάλωσης που θα εξαλείψει τη σπατάλη, ασκώντας τους αναγκαίους ελέγχους και την εποπτεία.

Ο νέος φορέας θα μπορεί, επίσης, να αξιοποιήσει τις εγκατστάσεις, αλλά και την περιοχή του Φράγματος της Απολακκιάς για την ανάπτυξη ήπιων μορφών οικονομικής και αθλητικής δραστηριότητας (ναυταθλητικές εγκαταστάσεις) για να υπάρχουν έσοδα.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος υπουργός.
1. Ποια είναι η εικόνα που έχει το Υπουργείο σχετικά με τα αποθέματα του Φράγματος της Απολακκιάς και πώς έχουν διαμορφωθεί αυτά τα τρία τελευταία χρόνια.
2. Εάν το Υπουργείο προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης του Φράγματος με τη συμμετοχή Κράτους, αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέας”.