Ειδοποίηση προς τα μέλη του  Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου

Ειδοποιούνται οι κυνηγοί-μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, ότι την 6η Μαΐου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00’ (πρωινή) στην αίθουσα του επιμελητηρίου, επαναλαμβάνεται η ματαιωθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση μετ’ Αρχαιρεσιών κατά την οποία θα πρέπει να προσέλθουν όλοι οι κυνηγοί.