Προβολή ταινίας - Συζήτηση για τα “Μονοπάτια”

Tην Πέμπτη 3 Μαΐου 2018   στα γραφεία του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου, στο Κατάλυμα της Αγγλίας,   στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου προβλήθηκε η ταινία του Βαγγέλη Ευθυμίου "Στα ίχνη του Ε4", του 1998   στην οποία   αποτυπώνεται η  εικοσαήμερη περιπέτεια δύο ποδηλατών στη διαδρομή του μονοπατιού Ε4  από το Ταίναρο στη Φλώρινα. 

Το Ε4 είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό μονοπάτι, που ξεκινά από τα Πυρηναία, διαπερνά τις Άλπεις, φθάνει στην Ουγγαρία, «κατηφορίζει» από την πρώην Γιουγκοσλαβία και φθάνοντας στη χώρα μας  τη διασχίζει από το Βορρά μέχρι το Νότο. Από τη Φλώρινα μέχρι την Κρήτη! 

Η ταινία προβλήθηκε με την ευγενική παραχώρηση της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος (ΕΛΛΕΤ). Σύντομη εισαγωγή για τους σκοπούς και τις δράσεις της ΕΛΛΕΤ αλλά και για τις δράσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου έγινε από την πρόεδρο του Συλλόγου Μαρία Μιχαλάκη Κόλλια. 

Μετά την προβολή της ταινίας, ακολούθησε τοποθέτηση σχετική με το θέμα της ταινίας από τον Πάνο Βενέρη, Αρχιτέκτονα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδ/νήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έγινε αναφορά στα χαρακτηριστικά και τη διαδρομή του μονοπατιού Ε4, σε αυτά που περνούν από τον ελληνικό χώρο,  σε εκείνα της  Δωδεκανήσου και της Ρόδου και κυρίως στην έννοια του μονοπατιού που δεν είναι μια απλή πεζοπορική διαδρομή,  αλλά ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ σημείων ιστορικού, πολιτιστικού, πολιτισμικού και φυσικού ενδιαφέροντος που ενέχουν την ενέργεια του κάθε τόπου.  Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόσφατη δημιουργία θεσμικού  πλαισίου για  τη λειτουργία τους, στην  Υπουργική Απόφαση  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (151344/165/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 206/Β/30-1-2017), για τα ορειβατικά- πεζοπορικά μονοπάτια. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή  συγκροτείται σύστημα Εθνικής Πιστοποίησης των υφιστάμενων αλλά και των νέων ή προτεινόμενων δικτύων μονοπατιών, στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εμπειρίας, το οποίο συμβάλλει στην προώθηση και δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, εκπρόσωπος της Κοιν. Σ. Επ. Κ. Αλεκτρώνα Παστίδας   μίλησε για το μονοπάτι  από την Παστίδα προς τον αρχαιολογικό χώρο της Φιλερήμου και τη  διοργάνωση  πεζοποριών σ’ αυτό από την Κοιν. Σ. Επ. Αλεκτρώνα. 

Δόθηκε ακόμα,  η ευκαιρία παρακολούθησης βίντεο με χαρακτηριστικά σημεία αυτής της διαδρομής. Και από άλλους παρευρισκόμενους δόθηκαν παραδείγματα μονοπατιών ευρωπαϊκών και του ελληνικού χώρου και εκφράστηκε η επιθυμία για συστηματική αποτύπωση και λειτουργία και νέων διαδρομών στον χώρο της Ρόδου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.  

Για το σκοπό αυτό,  ομάδα μελών και φίλων του Συλλόγου θα διερευνήσει το θέμα αυτό προκειμένου να διατυπωθούν οι αντίστοιχες προτάσεις που θα κατατεθούν στους αρμόδιους φορείς προς υλοποίηση.