Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εγκριθούν ή μη άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ανανεώσεις θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής ποιότητας ζωής τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω: 

 

 Παρακαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 16/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής. (Έγγραφο ΑΠ 5/25970/30-04-2018)

2) Έγκριση παραχώρησης-Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ χρονικής διάρκειας 2 ετών.

3) Παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης αριθ. 309/2018 με καταβολή τέλους κοινοχρήστων χώρων.

4) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Βουτσή Γεωργίου επί της οδού Ορφανίδου 45. (Έγγραφα α) ΑΠ 5712/2017/3-5-2018 και β) 5883/2017/3-5-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

5) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Predoi Dumitrou επί της οδού Ορφανίδου 30. (Έγγραφο ΑΠ 1741/18-04-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

6) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της κ. Αλεξίου Γεωργίας επί της οδού Μιχ. Πετρίδη 58. (Έγγραφο ΑΠ 1742/18-04-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Μαλανδράκη Σταύρου επί της οδού Εθν. Αντίστασης 39. (Έγγραφο ΑΠ 1743/18-04-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Κλούβα Ιωάννη  επί της οδού 25ης Μαρτίου 2. (Έγγραφο ΑΠ 1744/18-04-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Jakaj Agostin επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53. (Έγγραφο ΑΠ 1995/03-05-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στη Δημ. Κοινότητα Λάρδου. (Έγγραφο ΑΠ 3/26024/2018 της Δημ. Κοινότητας Λάρδου).