Συγκροτήθηκε το δ.σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου

Από τις Αρχαιρεσίες του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, που πραγματοποιήθηκαν την 6η Μαΐου 2018, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε από αυτές συγκροτήθηκε σε σώμα στα γραφεία του Συλλόγου στην Έκτακτη Συνεδρίαση της 10/05/2018 και αποτελείται από τους:

α/α    ΑΞΙΩΜΑ    ΟΝ/ΕΠΩΝ
1    ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
3    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ.    ΚΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4    ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ    ΖΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5    ΜΕΛΟΣ    ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
6    ΜΕΛΟΣ    ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
7    ΜΕΛΟΣ    ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8    ΜΕΛΟΣ    ΜΟΥΓΚΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ελεγκτική Επιτροπή
1.    ΜΕΛΕΞΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
2.    ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Το εκλεγέν Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου ευχαριστεί όλους τους κυνηγούς – μέλη για συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής: «Διαβεβαιώνουμε τα μέλη – κυνηγούς του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας με σκοπό την επίτευξη των στόχων μας μέσα στα όρια της καλής συνεργασίας με τις αρχές, την ηθική και την νομιμότητα».