Ροδίτης έχασε τη ζωή του στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου

Ενώ ειργάζετο
ΡΟΔΙΟΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

Κατ’ ανακοίνωσιν του εν Λιέγη Ελληνικού Προξενείου εφονεύθη εις τα Ανθρακωρυχεία Βελγίου ο Σεβδαλάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ηλικίας 41 ετών, εκ Ρόδου, εργαζόμενος ως ανθρακωρύχος.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Εις τον επαξίως επιτυχόντα βουλευτήν της ΕΡΕ κ. ΣΤΕΛΙΟΝ ΚΩΤΙΑΔΗΝ, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια, ευχόμενος και εις ανώτερα, επ’ αγαθώ της φιλτάτης ημών πατρίδος.
ΒΑΣΙΛ. Γ. ΜΑΝΤΙΚΟΣ
Αιτησιογράφος

ΕΠΙΒΑΙΝΩΝ “ΜΟΤΟΣΑΚΟ”  ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΘΗ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΑ
Χθες το απόγευμα, καθ’ χρόνον ο Ανάργυρος Σφυρίου ετών 27, επιβαίνων μοτοσακό, διήρχετο προ του Εθνικού Σταδίου συνεκρούσθη μετ’ αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να τραυματισθή σοβαρώτατα.
Ούτος υπέστη βαρεία εγκεφαλικήν διάσεισιν, κάταγμα της κάτω σιαγόνος και άλλα τραύματα.

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΕΦΕΣΙΣ  ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΘΗΝΑΙ, 15.
Το Συμβούλιον των Εφετών εξέδωσε το υπ’ αριθμ. 345 βούλευμά του, διά του οποίου απέρριψε την έφεσιν του κ. Σ. Παπαεμμανουήλ κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου των Πλημμελειοδικών διά του οποίου παρεπέμπετο όπως δικασθή ενώπιον του Κακουργοδικείου.

Ο κ. Παπαεμμανουήλ ήσκησε διά του συνηγόρου κ. Γαβρηλίδου αναίρεσιν ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών.

ΑΙ ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Δι’ εποφάσεως του Νομάρχου καθορίζονται αι ώραι λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι 15ης Οκτωβρίου ως εξής:

Υφασματοπωλεία, είδη νεωτερισμού 8 έως 1, 30 και 5 έως 8.30. Εκάστην τετάρτην 8 έως 2.
Εμπορικά εν γένει: 8 έως 1.30 και 4.30 έως 8.30. Εκάστην Τετάρτην 8 έως 2 Παντοπωλεία, εδεσματοπωλεία, τυροπωλεία, καφεκοπτεία 7 έως 1.30 και 4.30 έως 8.30. Εκάστην Τετάρτην 7 έως 2. Το πρωϊνόν άνοιγμα των λαχανοπωλείων, κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων θα γίνεται την 6.30 αντί της 7ης.

Τα οπωροπωλεία εκάστην Τετάρτην θα κλείσουν ημίσειαν ώραν αργότερον, το δε απόγευμα θα μένουν κλειστά, ως και τα Φαρμακεία.

Η ανάπαυσις κατά Τετάρτην ισχύει και διά τα γραφεία ανωνύμων εταιρειών και λοιπών επιχιερήσεων, ενώ τα καταστήματα τουριστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης κάθε Τετάρτην θα λειτουργούν από τις 16.30 μέχρι της 20.30 άνευ προσωπικού.

ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΝΤΑΥΘΑ  ΔΥΟ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Τα από της παρελθούσης Τρίτης καταπλεύσαντα αμερικανικά πολεμικά παραμένουν εις τα ροδιακά ύδατα παρά το γεγονός ότι αρχικώς είχεν ανακοινωθή ότι ταύτα θα απέπλεον μετά 24ωρον.
Ως εγνώσθη τα εν λόγω σκάφη θα παραμείνουν ενταύθα μέχρι νεωτέρας διαταγής.

ΦΘΑΝΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΑΣ
Σήμερον αναμένεται εις Ρόδον ο Διευθυντής τεχνικής μαθητείας του υπουργείου εργασίας κ. Παναγιώτης Παυλάκης προς επιθεώρησιν των εν Ρόδω σχολών Μαθητείας.

Επ’ ευκαιρία, ο πρόεδρος της Διοικούσης επιτροπής των σχολών, Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, συνεκάλεσε την επιτροπήν, προκειμένου από κοινού μετά του κ. Παυλάκη να συζητηθή το θέμα της λειτουργίας των 4 νέων σχολών μαθητείας. Ως γνωστόν, διά προσφάτου αποφάσεως του υπουργού εργασίας, ενεκρίθη η λειτουργία εις Ρόδον Σχολών Μαθητείας χρυσοχόων, υποδηματεργατών, ραπτών και ξυλουργών. Ήδη θα εξετασθή η δυνατότης της ταχυτέρας ενάρξεως λειτουργίας των εν λόγω Σχολών.