Μ. Κόνσολας: «Η κυβέρνηση αναγκάζει τους Δήμους να επιβάλλουν νέες επιβαρύνσεις στους πολίτες»

Τις νέες επιβαρύνσεις που θα υποστούν οι πολίτες από την ένταξη των υπηρεσιών πρασίνου των Δήμων στο Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος για την καθαριότητα και τον φωτισμό, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, ο Τομεάρχης Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση, το γνωστό ως «Σχέδιο Κλεισθένης», η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας και των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας πρασίνου κάθε Δήμου εντάσσεται στο Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος που εισπράττουν οι ΟΤΑ για την καθαριότητα και το φωτισμό.

Την ίδια στιγμή, δεν θεσμοθετείται κανένας νέος πόρος για την αυτοδιοίκηση που θα της επέτρεπε να απορροφήσει αυτή την επιβάρυνση, μειώνοντας τα τέλη.

Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση αναγκάζει τους Δήμους να αυξήσουν την επιβάρυνση για τους πολίτες, μέσα από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες μισθοδοσίας όσων εργάζονται στο πράσινο.

Αν, μάλιστα, κάποιοι Δήμοι έχουν αυξημένες ανάγκες και προχωρήσουν σε προσλήψεις στη συγκεκριμένη υπηρεσία, η επιβάρυνση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Ο Μάνος Κόνσολας καταθέτει πρόταση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών για την απευθείας και θεσμοθετημένη εκχώρηση πόρων στους Δήμους από το Πράσινο Ταμείο προκειμένου να διατεθεί για τις ανάγκες λειτουργίας και μισθοδοσίας της υπηρεσίας πρασίνου σε κάθε ΟΤΑ και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Νέες επιβαρύνσεις για τους πολίτες από την ένταξη στο Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος των υπηρεσιών πρασίνου»

Κύριοι Υπουργοί,

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για την αυτοδιοίκηση, πέραν του ότι δεν συνιστά μεταρρύθμιση και βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της, μετατρέπει τους Δήμους σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό με την επιβολή νέων επιβαρύνσεων.

Τη στιγμή που έχουν μειωθεί οι ΚΑΠ στους Δήμους, η κυβέρνηση εντάσσει τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας πρασίνου στο Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος που εισπράττουν οι Δήμοι για την καθαριότητα και το φωτισμό.

Την ίδια στιγμή, δεν θεσμοθετείται κανένας νέος πόρος για την αυτοδιοίκηση που θα της επέτρεπε να απορροφήσει αυτή την επιβάρυνση, μειώνοντας τα τέλη.

Ουσιαστικά, με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση αναγκάζει τους Δήμους να αυξήσουν την επιβάρυνση για τους πολίτες, μέσα από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες μισθοδοσίας όσων εργάζονται στο πράσινο.

Αν, μάλιστα, κάποιοι Δήμοι έχουν αυξημένες ανάγκες και προχωρήσουν σε προσλήψεις στη συγκεκριμένη υπηρεσία, η επιβάρυνση αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να στηρίξει την αυτοδιοίκηση θα θεσμοθετούσε την απευθείας εκχώρηση στους Δήμους ποσοστού από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να διατεθεί για τις ανάγκες λειτουργίας και μισθοδοσίας της υπηρεσίας πρασίνου σε κάθε ΟΤΑ.

Αντί για αυτό όμως, επιλέγει να στείλει το λογαριασμό στους Δήμους και να τους αναγκάσει να αυξήσουν τα τέλη και τις επιβαρύνσεις προς τους δημότες.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται ο Κύριοι Υπουργοί

1. Εάν προηγήθηκε αναλογιστική μελέτη για την επιβάρυνση που θα προκληθεί στους Δήμους και τους πολίτες από την ένταξη της μισθοδοσίας των εργαζομένων και του λειτουργικού κόστους των υπηρεσιών πρασίνου των ΟΤΑ, στο Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού.

2. Εάν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εσωτερικών, εξετάζουν το ενδεχόμενο απευθείας εκχώρησης πόρων του Πράσινου Ταμείου στους Δήμους προκειμένου να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου και να μην αναγκαστούν να επιβάλλουν αύξηση των τελών, μετακυλίοντας την επιβάρυνση στους δημότες.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου