Απάντηση για το φράγμα της Απολακκιάς

Σε απάντησή του προς τον βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Μ. Κόνσολα, αναφορικά με τον φορέα διαχείρισης του φράγματος της Απολακκιάς, ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Β. Κόκκαλης αναφέρει τα εξής:

«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Μ. Κόνσολας, σας πληροφορούμε τα εξής:

«Το εγγειοβελτιωτικό έργο Απολακκιάς Ρόδου κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  (ΥΠΑΑΤ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών άρδευσης και ύδρευσης της περιοχής και αποτελείται από:

α) το ομώνυμο φράγμα, το οποίο διαμορφώνει ταμιευτήρα χωρητικότητας 7.600.000m3 νερού και
β) το αρδευτικό δίκτυο, που καλύπτει περιοχή περίπου 9.000 στρεμμάτων και εξυπηρετεί αρδεύσιμη έκταση περίπου 6.000 στρεμμάτων.

Σημειώνεται ότι η διαχείριση, δηλαδή η αρμοδιότητα Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης (Δ.Λ.Σ.) του αρδευτικού δικτύου, έχει μεταβιβαστεί στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Απολακκιάς Ρόδου, ο οποίος συστάθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό.

Η αρμοδιότητα Δ.Λ.Σ. του φράγματος ασκείται από την οικεία Περιφέρεια, ως εγγειοβελτιωτικό έργο Α’ τάξης, του οποίου η αρμοδιότητα Δ.Λ.Σ. δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε Τ.Ο.Ε.Β., σύμφωνα με το ν.δ. 3881/58 και τον ν. 4456/17 (άρθρο 46).

Βάσει του ανωτέρω πλαισίου, η διαχείριση και η παρακολούθηση των αποθεμάτων του φράγματος δεν πραγματοποιούνται από το ΥΠΑΑΤ, αλλά από τον φορέα Δ.Λ.Σ. του φράγματος».