Πρόστιμο σε ξενοδοχείο της Ρόδου για παράβαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Συνολικό πρόστιμο ύψους 4.500 ευρώ επιβλήθηκε από την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού μας για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Σε αυτοψία που έκανε κλιμάκιο του τμήματος περιβάλλοντος της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού διαπίστωσε τις παρακάτω τρεις παραβάσεις: 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1η: Μη σύννομη λειτουργία συστήματος άντλησης και απόρριψης θαλασσινού νερού για την εξυπηρέτηση της ξενοδοχειακής μονάδας με αποτέλεσμα την τοπική υποβάθμιση του περιβάλλοντος εντός ανενεργού ρέματος.

Στην παραλία ακριβώς κάτω από τις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας και μέσα στη θάλασσα υπάρχουν τρεις σωλήνες, εκ των οποίων οι δύο αντλούν θαλασσινό νερό και ο τρίτος εκβάλλει αγνώστου προελεύσεως ύδατα.

Αυτοί οι σωλήνες καταλήγουν σε αντλιοστάσιο επί της ακτής και στη συνέχεια διερχόμενοι από παρακείμενο ανενεργό ρέμα καταλήγουν στην ξενοδοχειακή μονάδα για την πλήρωση κολυμβητικών δεξαμενών. Ο δε τρίτος αγωγός αποχετεύει στη θάλασσα το νερό της αφαλάτωσης.

Κατά την αυτοψία ο ένας από τους ανωτέρω αγωγούς παρουσίαζε διαρροή εντός του ανενεργού ρέματος. Εμφανής ρύπανση στο θαλάσσιο χώρο δεν διαπιστώθηκε. Εντός του ρέματος υπήρχαν λιμνάζοντα ύδατα με αποτέλεσμα την τοπική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2η: Μη σύννομη λειτουργία εγκατάστασης συλλογής λυμάτων για την εξυπηρέτηση της ξενοδοχειακής μονάδας με αποτέλεσμα την τοπική υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε περιφραγμένο χώρο με πρόσωπο στο δημόσιο δρόμο που διέρχεται μεταξύ της ξενοδοχειακής μονάδας και της παραλίας υπήρχε εγκατάσταση συλλογής λυμάτων που στη συνέχεια αυτά διοχετεύονται στον βιολογικό καθαρισμό του ξενοδοχείου. Η εγκατάσταση αυτή είναι ορατή από τον δρόμο ενώ υπήρχε δυσοσμία στην περιοχή.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3η: Η ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Κατά την αυτοψία ζητήθηκε από την Δ/νση της ξενοδοχειακής μονάδας η παροχή των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων οι οποίες δεν παρασχέθηκαν.

Κατά δήλωση του Δ/ντή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου της ξενοδοχειακής μονάδας δεν είναι σε ισχύ και ότι η Δ/νση βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης και κατάθεσης νέων μελετών όπου θα συμπεριληφθούν και οι ανωτέρω ελεγχόμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου.