Ιδιωτικό φύλακα θήρας θα  προσλάβει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου "ΡΟΔΙΑ ΕΛΑΦΟΣ", προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Θηροφυλακής και γενικότερα να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ιδιωτικού φύλακα θήρας.

Η πρόσληψη θα γίνει για την περιφερειακή ενότητα Ρόδου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση προσλήψεώς τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική προκήρυξή, από την 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 22η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή, κατά τις  ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη – Παρασκευή και από ώρα 09:00 έως και 15:00 στα γραφεία του κυνηγετικού συλλόγου Ρόδου, Φυτώρια Κοσκινού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος: 2241021481.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αναλυτική προκήρυξή, μαζί με την απαιτούμενη αίτηση υποψηφιότητας από τα γραφεία του συλλόγου, ή κατόπιν αιτήματός τους με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rodia-elafos.gr).

Επίσης, θα μπορούν να την προμηθευτούν στην ιστοσελίδα (www.rodia-elafos.gr).