Πρόσκληση για τον 11ο τόμο του “Δωδεκανησιακού Αρχείου”

Η «Εν Αθήναις Δωδεκανησιακή Ιστορική & Λαογραφική Εταιρεία», βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγείλει την πρόθεσή της να κυκλοφορήσει τον ενδέκατο (11ο) τόμο του επιστημονικού της συγγράμματος με τίτλο «Δωδεκανησιακόν Αρχείον». 

Η οικονομικά αυτοδύναμη έκδοση του 9ου και 10ου τόμου, υπό την παρούσα Διοίκηση, είχε μεγάλη απήχηση στον πνευματικό κόσμο και απέσπασε θερμά σχόλια από το αναγνωστικό κοινό. Προκειμένου λοιπόν να συγκεντρώσει και να οργανώσει την ύλη για τον ενδέκατο (11ο) τόμο, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να δημοσιεύσει ιστορική, λαογραφική ή άλλη επιστημονική εργασία για τη Δωδεκάνησο, να αποστείλει τη μελέτη του μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018 στη Δ.Ι.Λ.Ε. Ο τόμος θα είναι αφιερωμένος στη Δωδεκανήσια Περσεφόνη Κουτσουράδη για την προσφορά της στη διαφύλαξη και ανάδειξη στοιχείων του λαϊκού μας πολιτισμού.

Ενδεικτικές Προϋποθέσεις: 
1) Η προς δημοσίευση μελέτη να είναι πρωτότυπη και να μην έχει δημοσιευτεί ή αποσταλεί παράλληλα και σε
άλλο έντυπο (περιοδικό, επετηρίδα, αφιέρωμα, εφημερίδα κ. ά.) εξολοκλήρου, ή μέρος αυτής.

2) Το κείμενο να είναι γραμμένο μόνο στη μία όψη του χαρτιού (εάν πρόκειται για χειρόγραφο), είτε να αποσταλεί γραμμένο ως ανοικτό αρχείο, σ’ ένα από τα τεχνολογικώς προηγμένα μέσα μεταφοράς στοιχείων (CD, DVD, USB stick κ. ά.). Στην τελευταία περίπτωση, το γράψιμο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή να γίνει σε "Microsoft Word" ή "Adobe InDesign", ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τα μηχανήματα προ-εκτύπωσης, προκειμένου να μορφοποιηθεί η τελική σελιδοποίηση.

3) Εάν τα κείμενα συνοδεύονται από εικόνες (φωτογραφίες, σχέδια, πίνακες κ.λπ.), επιβάλλεται να έχουν δημιουργηθεί σε "υψηλή ανάλυση".

4) Η έκταση κάθε εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 64 τυπογραφημένες σελίδες. Βέβαια, κάποιο μακροσκελές μελέτημα με τεκμηριωμένο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιεχόμενο δεν πρόκειται να αποτελέσει ουσιαστικό λόγο απόρριψης προς δημοσίευση (θα κριθεί από την Εκδοτική Επιτροπή).

5) Εάν κάποια εργασία είναι ολιγοσέλιδη, η Εκδοτική Επιτροπή μπορεί να δεχθεί προς δημοσίευση και δεύτερη, επίσης ολιγοσέλιδη, του ίδιου συγγραφέα.

6) Κάθε μελέτη επιβάλλεται να είναι τεκμηριωμένη, με ανάλογες βιβλιογραφικές παραπομπές, σύμφωνα με τα διεθνή “στάνταρντς” ή τις οδηγίες της Ακαδημίας Αθηνών.

7) Μετά την κυκλοφορία του τόμου, υπάρχει δυνατότητα να δοθεί στους συνεργάτες συγκεκριμένος αριθμός ανατύπων.
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Αντιπρόεδρο (email: phkalloudis@gmail.com) ή το Γενικό Γραμματέα (τηλ. 210.2818842) της Δ.Ι.Λ.Ε. Διεύθυνση αποστολής συνεργασιών: Ταχ. Θυρίδα 3810, Αθήνα Τ.Κ. 10 210.