Τι θα γίνει με τα τεκμήρια διαβίωσης

Γράφει ο Γεώργιος Δ. Νιμορακιωτάκης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
gnimos@gmail.com


Τα τεκμήρια διαβίωσης είναι ικανά να «φουσκώσουν» το εκκαθαριστικό μας, λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων μας. Τα τεκμήρια αποτελούνται 1) Από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης που είναι 3.000 ευρώ για άγαμο και 5.000 ευρώ για έγγαμους που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. 2) Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. που έχουμε στη κατοχή μας.

Για αυτοκίνητα με έτος πρώτης κυκλοφορίας πάνω από 5 χρόνια τα τεκμήρια υπολογίζονται με έκπτωση 30%, ενώ αυτά που υπερβαίνουν τα 10 χρόνια υπολογίζονται με έκπτωση 50%. Τα τεκμήρια δεν υπολογίζονται για αυτοκίνητα για κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Επίσης, αν παραδώσουμε πινακίδες δεν υπολογίζονται τεκμήρια για το χρονικό διάστημα που τις έχουμε καταθέσει στη Δ.Ο.Υ.
Επίσης τεκμήριο θεωρείται και το ποσό που καταβάλλαμε για την απόκτηση αυτοκινήτου.

3) Για σκάφη αναψυχής τα τεκμήρια υπολογίζονται ως εξής : i) Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου μέχρι 5 μέτρα 4.000 ευρώ και για κάθε επιπλέον μέτρο προστίθεται 2.000 ευρώ. ii) Για σκάφη – ιστιοφόρα με χώρους ενδιαίτησης μέχρι 7 μέτρα το τεκμήριο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ. Για σκάφη 7 έως 10 μέτρων προστίθεται 3.000 ευρώ ανά μέτρο και για σκάφη άνω των 10 μέτρων έως 12 μέτρα προστίθεται 7.500 ευρώ ανά μέτρο.

Να σημειώσουμε ότι και για τα σκάφη υπολογίζεται έκπτωση τεκμηρίων 50% αν έχουν κατασκευασθεί εξ΄ ολοκλήρου στην Ελλάδα από ξύλο. Επίσης να τονίσουμε ότι υπολογίζεται έκπτωση ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους. Φυσικά τεκμήρια δεν υπολογίζονται σε επαγγελματικά σκάφη. 

4) Για πισίνες που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο το τεκμήριο ορίζεται κλιμακωτά σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι 60 τετραγωνικά μέτρα και για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρο το τεκμήριο ορίζεται σε 320 ευρώ ανά τετραγωνικό. Για εσωτερικές πισίνες τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται.

5) Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Τέτοια θεωρούνται δαπάνες για αποπεράτωση οικοδομών, την αγορά αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών κ.τ.λ., την αγορά  αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ όπως έργα τέχνης και κοσμήματα.

6) Ως τεκμήρια υπολογίζονται και οι μισθοί οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων, δασκάλων και λοιπού προσωπικού καθώς και δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία βασικής και μέσης εκπαίδευσης.

7) Ιδιοκατοίκηση, δωρεάν παραχώρηση ή μισθωμένη κατοικία. Στις περιπτώσεις αυτές το  τεκμήριο για κύρια κατοικία υπολογίζεται σε 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικία έως 80 τετραγωνικά μέτρα.

Για 81 έως 120 τετραγωνικά μέτρα το ποσό τεκμηρίου ανέρχεται σε 65 ευρώ ανά τ.μ. ενώ για 121 τετραγωνικά έως 200 κύριας κατοικίας 110 ευρώ ανά τ.μ.

Από 201 τ.μ. έως 300 τ.μ. 200 ευρώ ανά τ.μ. ένω για άνω των 301 τ.μ. κύριων χώρων αναλογεί 400 ευρώ ανά τ.μ.

Για μονοκατοικίες τα άνω ποσά προσαυξάνονται ενώ για βοηθητικούς χώρους τα ποσά παρουσιάζουν σημαντική μείωση. Τέλος να αναφέρουμε ότι στην φιλοξενία δεν υπολογίζονται τεκμήρια.

Οι δευτερεύουσες κατοικίες έχουν μείωση 50% της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης.

Στις περιπτώσεις που τα τεκμήρια διαβίωσης είναι μεγαλύτερα από το συνολικό μας εισόδημα τότε αυτά φορολογούνται με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή που ισχύει ανά περίπτωση. Όταν δε τα τεκμήρια δεν υπερβαίνουν το αφορολόγητο μας τότε δεν προκύπτει επιπλέον φόρος.