Μ. Κόνσολας: «Δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, από το Υπουργείο Παιδείας»

Την άνιση αντιμετώπιση εις βάρος εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, στους οποίους αφαιρείται το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση παράτασης της απόσπασής τους λόγω γάμου, αναδεικνύει ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάνος Κόνσολας, με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Παιδείας.

Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι το Υπουργείο Παιδείας με προγενέστερη απόφασή του, το Νοέμβριο του 2017, δίνει αυτή τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, αλλά με μεταγενέστερη απόφαση του το Μάιο του 2018, περιορίζει αυτό το δικαίωμα σε πέντε (5) μόνο εκπαιδευτικούς που είχαν πάρει παράταση της απόσπασής τους, λόγω γάμου, τον περασμένο Αύγουστο.

Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, με τον τρόπο αυτό, παραβιάζεται η αρχή της ισονομίας και προκαλούνται αναστάτωση και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στις οικογένειες των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να επανεξετάσει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Άνιση αντιμετώπιση εις βάρος εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, στους οποίους αφαιρείται το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση παράτασης της απόσπασής τους λόγω γάμου»

Κύριε Υπουργέ,

Η ισονομία αποτελεί δομικό στοιχείο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Στην περίπτωση του μέτρου της παράτασης των αποσπάσεων για τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, λόγω γάμου, η αρχή της ισονομίας παραβιάζεται.

Το Υπουργείο Παιδείας με προγενέστερη απόφασή του, το Νοέμβριο του 2017, δίνει αυτή τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, αλλά με μεταγενέστερη απόφασή του, το Μάιο του 2018, περιορίζει αυτό το δικαίωμα σε πέντε (5) μόνο εκπαιδευτικούς που είχαν πάρει παράταση της απόσπασής τους, λόγω γάμου, τον περασμένο Αύγουστο.

Η φωτογραφική αυτή διάταξη δεν εγείρει μόνο ζητήματα ισονομίας.

Προκαλεί αναστάτωση και σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στις οικογένειες των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση της 9-5-2018 με Αρ. Πρωτ.:74692/Η2, με την οποία αφαιρείται το δικαίωμα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό να υποβάλλουν αίτηση παράτασης της απόσπασής τους λόγω γάμου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου