Οι απόδημοι της Σύμης ενισχύουν την προσπάθεια του «Σοφοκλή»

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ

 

Εις την καθηγήτριαν Δίδαν Τ. Οκκαλίδου μεταβαίνουσαν εις Αμερική με υποτροφίαν των ΗΠΑ εύχομαι καλόν κατευόδιον.
Τ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ζητεί προσφοράς δια την προμήθειαν μέχρις 24 κυβικών λευκής ξυλείας και 6 κυβικών στύλων ικριωμάτων διαμέτρου 0,10 μέτρων (ελατάκια) παραδοτέων εις την προκυμαίαν Σκάλας Πάτμου.
Εκ της Εφορείας Αρχαιοτήτων

ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΕΒΕΝΤΟΡΙΟΝ
Κατ’ αυτάς εισήχθησαν μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας εις το Πρεβεντόριον Ρόδου, 25 μικροί μαθηταί εκ της νήσου Κω. Εντός των ημερών θα εισαχθούν επίσης εις το αυτό ίδρυμα, 30 μικροί μαθηταί εκ της νήσου Λέρου.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
Προχθές την πρωΐαν επραγματοποιήθη Γενική Συνέλευσις του σωματείου Παντοπωλών Ρόδου, κατά την οποίαν συνεζητήθησαν διάφορα ζωτικά θέματα της τάξεως και ελήφθησαν σχετικαί αποφάσεις.

ΤΟ “ΝΤΕΜΟΪΝΣ” ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟ “ΣΑΡΑΤΟΓΚΑ” ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΑΥΡΙΟΝ
Απέπλευσαν χθες την πρωΐαν δι’ ανοικτήν θάλασσαν το αεροπλανοφόρον “Γουάσπ” και τα άλλα αμερικανικά πολεμικά πλην της ναυαρχίδος του Έκτου Στόλου καταδρομικού “Ντεμόινς”. Το “Ντεμόινς” κατόπιν νεωτέρας διαταγής, θα παραμείνη εις Ρόδον μέχρι της 24ης τρέχοντος. Εξ άλλου, ως γνωστόν αύριον καταπλέουν εις Ρόδον το αεροπλανοφόρον “Σαρατόγκα” και άλλα μικρότερα αμερικανικά πολεμικά.

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΠΕΦΥΛΑΧΘΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΗΝΑΙ, 16.
Το ποινικόν τμήμα του Αρείου Πάγου υπό την προεδρείαν του αντιπροέδρου κ. Κ. Καυκά συνεζήτησεν χθες αίτησιν ανευρέσεως του τέως διευθυντού του Σισμανογλείου κ. Σ. Παπαεμμανουήλ κατά του βουλεύματος του εφετείου Αθηνών δια του οποίου παραπέμπεται ίνα δικασθή ενώπιον του κακουργιοδικείου “επί καταχρήσει ιδιαιτέρας εμπιστοσύνης κλπ” κατά την περίοδον καθ’ ην ούτος, ήτο διευθυντής του εν λόγω Σανατορίου.

Ο επί της υποθέσεως εισαγγελεύς, αντισαγγελεύς του Αρείου Πάγου κ. Κόλλιας επρότεινεν την απόρριψιν της αιτήσεως ανερέσεως του κ. Παπαεμμανουήλ με το αιτιολογικόν ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι κρίνονται αβάσιμοι.

Ο συνήγορός του κ.. Παπαεμμανουήλ υπεστήριξεν ότι συντρέχει περίπτωσις ακυρώσεως του βουλεύματος λόγω πλημμελούς διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνης.

Το δικαστήριον επεφύλαχθη να εκδώσει την απόφασίν του.

Την παρελθούσαν Παρασκευήν υπεβλήθη η απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου δια τα οπωροπωλεία Νέας αγοράς
Ως πληροφορούμεθα, η απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί διανομής των ανεγερθέντων καταστημάτων της Νέας Αγοράς, υπεβλήθη εις την Νομαρχίαν την παρελθούσαν Παρασκευήν 13ην τρέχοντος.
Ελπίζεται ότι η διανομή θα γίνη συντομώτατα.


ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΣΥΜΑΙΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΝ ΤΟΥ “ΣΟΦΟΚΛΗ”
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης η προσπάθεια του Ερασιτεχνικού Συλλόγου “Σοφοκλής” εις τον τομέα της ψυχαγωγίας της νήσου δια της αγοράς κινηματογραφικών εγκαταστάσεων απέδωσε μέχρι στιγμής ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι απόδημοι Συμαίοι προς τους οποίους απηυθύνθη ο “Σοφοκλής” ανταπεκρίθησαν ήδη δε ελήφθησαν 50 δολλάρια του Συλλόγου Συμαίων του Άκρον, Οχάιο, 100 δολλάρια του κ. Ιωάννου Τσαβαρή και 100 δολλάρια του κ. Θεοδώρου Κυπραίου το Σωματείον δε των Συμαίων του Τάρπον Σπρινγκς δι’ εγγράφου του υπεσχέθη ότι θα πράξη παν το δυνατόν δια την ενίσχυσιν της προσπαθείας. Επίσης μικρότερα ποσά απέστειλον και άλλοι Συμαίοι του Εξωτερικού.