Μετεγγραφές μαθητών  στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου

Ανακοινώνεται ότι τα  Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις μετεγγραφής για τις κενές θέσεις των τάξεών τους από  03/09/2018 έως και 07/09/ 2018.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση του Σχολείου που επιθυμούν. Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται αντίστοιχα από τους Διευθυντές των 1ου  και 2ου  Πειραματικού Δ.Σ. Ρόδου.

Η κλήρωση εφόσον χρειαστεί  θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Πληροφορίες:
Δ/ντής 1ου Π.Σ Ρόδου,
κ. Ηλίας Βασιλειάδης, τηλ: 2241024906,  
Email: mail@1dim-peir-rodou.dod.sch.gr
Δ/ντρια 2ου Π.Σ Ρόδου,
κ. Τίνα Μαντικού, τηλ.: 2241030985,        
Email: mail@2dim-peir-rodou.dod.sch.gr

ΚΕΝΑ
1ιτ 9/Θ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΑΞΕΙΣ    ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
A                       0
Β΄                      4
Γ΄                      4
Δ΄                      6
Ε΄                      8
ΣΤ΄                    6

2ου 9/Θ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ    ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

A                      18
Β΄                      0
Γ΄                      4
Δ΄                      0
Ε΄                      6
ΣΤ΄                    2