Λύνεται το πρόβλημα με  τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας

Λύνεται το πρόβλημα που υπήρχε για τον νομό Δωδεκανήσου σε ό,τι αφορά την προσκόμιση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από τους αγρότες.

Μετά την παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη Φιλήμονα Ζαννετίδη που έθεσε το θέμα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το αίτημα που κατέθεσε εγγράφως, ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου υπεύθυνος για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασσίμης, έδωσε το πράσινο φως ώστε να εξαιρεθεί η περιοχή μας από την προϋπόθεση που επέβαλε ο σχετικός νόμος.

Έτσι μετά την εξαίρεση της περιοχής μας, από την προϋπόθεση που ισχύει για όλη την ελληνική επικράτεια, δεν θα απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα μπορούν να προσκομίζουν μόνο τις αιτήσεις που θα καταθέτουν προς το κτηματολόγιο,  με τις οποίες θα ζητούν την έκδοση του πιστοποιητικού ιδιοκτησίας.

«Σήμερα πήραμε την απάντηση από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, σε ένα αίτημα που καταθέσαμε από τις αρχές του χρόνου και το θίξαμε και στο συνέδριο παραγωγικής ανασυγκρότησης που έγινε στη Ρόδο, κατά τις συναντήσεις που είχαμε με το γενικό γραμματέα ειδικό για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης Χαράλαμπο Κασσίμη και αφορά το κτηματολόγιο.
Το υπουργείο μας ενημερώνει εγγράφως ότι δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση ή η πρόταση της επένδυσης ή ένταξής της αλλά αρκεί να προσκομίζεται η αίτηση του ενδιαφερομένου προς το κτηματολόγιο, προκειμένου να προχωρήσει και να βγει το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας» δήλωσε χτες ο κ. Ζαννετίδης.

Όπως τόνισε,  πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη καθώς ανοίγει ο δρόμος για τις επενδύσεις στο μέλλον αλλά και για τα προγράμματα που… «τρέχουν» ώστε όσοι ασχολούνται ή σκέπτονται να καταθέσουν αιτήσεις να μην έχουν πλέον κανένα εμπόδιο να αντιμετωπίσουν. Θα χρειάζεται πλέον μόνο η αίτηση που κατέθεσε κάθε ενδιαφερόμενος. Αυτή η απόφαση μειώνει το χρόνο αναμονής και φυσικά η αβεβαιότητα που υπήρχε για τη χρηματοδότηση παύει να υφίσταται.

Στο έγγραφό του προς το αρμόδιο υπουργείο ο κ. Ζαννετίδης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής μας που επιθυμούν να ενταχθούν στο Υπομέτρο 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις” σε εφαρμογή της Πρόσκλησης και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Όπως γνωρίζετε, στο Νομό Δωδεκανήσου υπάρχει και λειτουργεί Κτηματολόγιο από την εποχή της ιταλικής κατοχής. Σε αυτό έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός πράξεων για μεταγραφή, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα με συνέπεια οι κάτοχοι των ακινήτων να μην μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά ιδιοκτησίας με μεταγραφή στο Κτηματολόγιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νόμιμοι κάτοχοι των ακινήτων να αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παραχώρησης ακινήτων για αποκατάσταση ακτημόνων από το Υπουργείο Γεωργίας καθώς και περιπτώσεις διανομής ακινήτων από τον αναδασμό της ΔΚ Απολακκιάς Ρόδου που υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το 2006 (ΦΕΚ 585/Β/10-5-2006).

Προτείνουμε για το Νομό Δωδεκανήσου οι υποψήφιοι του Υπομέτρου 4.1 να προσκομίζουν ως δικαιολογητικό ιδιοκτησίας μόνο τα παραχωρητήρια και να μην απαιτείται η μεταγραφή τους στο Κτηματολόγιο.
Παρακαλούμε, κ. Υπουργέ, να μεριμνήσετε για την επίλυση του θέματος διότι το πρόβλημα οφείλεται σε αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι παραγωγοί.

Η απάντηση του ειδικού γραμματέα του υπουργείου έχει ως εξής:
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου και λόγω των προβλημάτων που εκτίθενται σε αυτό, σας ενημερώνουμε ότι:

Για τις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από το πρόβλημα που αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, προκειμένου να τεκμηριώνεται και να βαθμολογείται η νόμιμη κατοχή, θα γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μακροχρόνιας συμβολαιογραφικής μίσθωσης, μη μεταγραμμένο. Για τον αναδασμό (κύρωση με το ΦΕΚ 585/Β/2006) θα γίνεται αντίστοιχα δεκτή η απόφαση της Τοπογραφικής Υπηρεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να συνυποβάλλεται η αίτηση μεταγραφής του προσκομιζόμενου τίτλου προς το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.

Οι περιοχές που επηρεάζονται από το πρόβλημα πρέπει να καθοριστούν με ευθύνη της ΔΑΟ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με έγγραφο το οποίο παρακαλούμε να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας.
Επίσης παρακαλείται η ΔΑΟ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να προβεί σε μία εκτίμηση του χρόνου εντός του οποίου θα αποκατασταθεί η λειτουργία του κτηματολογίου καθώς η μετεγγραφή των ανωτέρω εγγράφων νόμιμης κατοχής πρέπει να έχει γίνει μέχρι την υποβολή σχετικού αιτήματος πληρωμής.