Άδειασμα του ΤΟΔ και αβεβαιότητα

Τις αποφάσεις της ΚΕΔ/ΕΠΟ σχετικά με τον ορισμό των ημερομηνιών διεξαγωγής των σεμιναρίων προεπιλογής συνεχίζουν να περιμένουν οι Δωδεκανήσιοι διαιτητές, όπως άλλωστε και το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας, με τη διαφορά πως για πρώτη φορά στα χρονικά, το τελευταίο δεν πρόκειται να ρωτηθεί για το ποιους κρίνει κατάλληλους για να εισέλθουν στους πίνακες των εθνικών κατηγοριών! 
 

Όλα τα τελευταία χρόνια, από τις αρχές Μαΐου μέχρι τις αρχές Ιουνίου, το ΤΟΔ κατέθετε, μέσω της ΕΠΣΔ, τις προτάσεις του σχετικά με το ποιους διαιτητές θεωρεί ικανούς να αξιολογηθούν. Όπως φαίνεται, φέτος δεν του… πέφτει λόγος, καθώς η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας του Πορτογάλου Βίτορ Μέλο Περέιρα θα επιλέξει μόνη της, με μοναδικό, προερχόμενο από το ΤΟΔ, «εργαλείο» αξιολόγησης τις μηνιαίες εκθέσεις με τις βαθμολογίες των διαιτητών, καθώς και την παρουσία τους στις εβδομαδιαίες επιμορφωτικές συγκεντρώσεις. 

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι πίνακες θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ στις 29 Ιουνίου, πριν καν γίνουν τα σεμινάρια, άρα πριν πιστοποιηθούν οι θεωρητικές γνώσεις και η φυσική κατάσταση των διαιτητών.