Αλλιώς λύνονται τα προβλήματα, αλλά εδώ στη Ρόδο, δεν τον έχουμε μάθει τον τρόπο!

• Όλοι ξέρουν βέβαια ότι δεν υπάρχει γιατρός στην ακρόπολη της Λίνδου, αλλά... κάνουν πως δεν το ξέρουν! Το κόλπο άλλωστε είναι γνωστό!

• Και περιμένουν... να το λύσουν οι άλλοι! Το αποτέλεσμα είναι να διαιωνίζεται το πρόβλημα και στην καλύτερη περίπτωση, για την τιμή των όπλων, θα υπάρξει κάποια διαμαρτυρία!

•  Αλλιώς βεβαίως λύνονται τα προβλήματα, αλλά εδώ στη Ρόδο, δεν τον έχουμε μάθει τον τρόπο!

Ο κακός