Έχασε δύο δάκτυλα από έκρηξη χειροβομβίδας στην Κάρπαθο το 1958

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον ο Γενικός Γραμματεύς της Ρυνομοσπονδίας εργατών Βελγίου λ. Ρόλλεμπεργκ, δι’ολιγοήμερον παραμονήν. Ο κ. Ρόλλεμπεργκ επεσκέφθη τους εν Ρόδω συνδικαλιστάς ηγέτας και συνωμίλησεν επί διαφόρων εργατικών ζητημάτων. Ο γενικός γραμματεύς των Βέλγων εργατών, επ’ ευκαιρία της σημερινής εκδρομής 65 εργατών της πόλεώς μας, θα μεταβή μετ’ αυτών μετέχων της εκδρομής, διά να γνωρίση εκ του πλησίον του Ροδίους εργάτας.

ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000 ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΜΕΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Αξιοσημείωτος κίνησις ανεπτύχθη από τα διάφορα πρακτορεία της Ρόδου, τα οποία οργανώνουν καθημερινώς εκδρομάς διά λεωφορείων πούλμαν, διά τα πληρώματα των ναυλοχούντων Αμερικανικών πολεμικών. Τονίζεται σχετικώς ότι καθημερινώς τουλάχιστον 300 Αμερικανοί πραγματοποιούν επισκέψεις εις Λίνδον, Φιλέρημο και Πεταλούδες, μέχρι σήμερον δε άνω των 3.000 επεσκέφθησαν τάς αρχαιότητας της Ρόδου.

Το πρώτον δεκαήμερον Ιουλίου θα έλθη ο όμιλος τραγωδίας
ΑΘΗΝΑΙ 21,

Ο Κωστής Λειβαδέας συνεχίζει εντατικά τις δοκιμές της τραγωδίας του Αισχύλου «Πέρσαι», που θ΄ανεβάση το πρώτο δεκαήμερον του Ιουλίου στο αρχαίο θέατρο της Ρόδου ο «Όμιλος Αρχαίας Τραγωδίας» κατόπιν προσκλήσεως του δημάρχου κ. Πετρίδη. Η σκηνοθεσία και η μετάφρασις είναι του Κωστή Λειβαδέα, ο οποίος θα παίξη και τον Ξέρξη, τα δέ κοστούμια του Γιώργου Βακαλό. Την Άττοσσα θα υποδυθή η Μαλαίνα Ανουσάκη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ
Δι’ εγγράφου της η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου προς την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής, παρακαλεί όπως εκδοθούν αί σχετικαί διαταγαί προς τάς κατά τόπους αστυνομικάς υπηρεσίας, διά να απαγορεύουν την λειτουργίαν αλωνιστικών μηχανών και γεωργικών ελκυστήρων μη εφωδιασμένων δι’ αδείας κυκλοφορίας υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας. Επίσης γνωστοποιεί διά του αυτού εγγράφου ότι έχουν ήδη απογραφή 24 αλωνιστικαί μηχαναί, εκ των οποίων 6 θα πλαισιωθούν διά μη πτυχιούχων μηχανοδηγών.

Εξ εκρήξεως μιας χειροβομβίδος του απεκόπησαν δύο δάκτυλα
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (ίδ. ανταπόκρισις). Την 6ην τρέχοντος, ο Εμμ. Λοΐζος, ενώ έκοπτε ξύλα παρά την θέσιν Ακρόπολις Καρπάθου, ανεύρε παλαιάν Ιταλικήν χειροβομβίδα, την οποίαν μετέφερεν είς την οικίαν του και προσεπάθησε να την απογομώση. Αύτη αιφνιδίως εξερράγη, με αποτέλεσμα να ακρωτηριασθούν αί ανυχοφόροι φάλαγγες δύο δακτύλων του. Ο Λοΐζος είναι πατήρ 3 τέκνων.

Αί εισφοραί του εράνου
Ανεκοινώθη ότι η Ιερά Μητρόπολις Ρόδου θα δέχεται εισφοράς υπέρ του Αντικαρκινικού Ινστιτούτου μέχρι της 30ης Ιουνίου.