Τα μείζονα προβλήματα της παιδείας στα Δωδεκάνησα, συζητήθηκαν με τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ

Τα σημαντικά προβλήματα αλλά και τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικής περιοχής της Δωδεκανήσου, συζητήθηκαν με το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Λ.Μ.Ε. Α’ Δωδεκανήσου κατά την διάρκεια της επίσκεψης στη Ρόδο του ταμία της ΟΛΜΕ κ. Τσούχλου  Θεόδωρου.

Συζητήθηκαν ζητήματα, όπως  η στελέχωση των σχολείων, η ανυπαρξία μόνιμων διορισμών, σε συνδυασμό με τα μείζονα προβλήματα των αναπληρωτών συναδέλφων.

Ακόμα, επισημάνθηκαν οι δυσκολίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω της νησιωτικότητας στην περιοχή της Δωδεκανήσου εξαιτίας της  απουσίας διαθέσιμων ευκαιριών στους μαθητές.

Τέθηκαν ζητήματα όπως η  αναμοριοδότηση  των σχολικών μονάδων, αλλά και γενικότερα προβλήματα που αφορούν το Νέο Λύκειο,  κτηριακά, τις νέες  Δομές Εκπαίδευση, οι συνθήκες εργασίας  των εκπαιδευτικών εξαιτίας των επώδυνων αλλαγών στο μισθολογικό-ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό που πλήττουν και τους καθηγητές.

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για τα ανωτέρω και ζήτησαν την περαιτέρω δραστηριοποίηση της Ομοσπονδίας και την ενεργή συμπαράσταση της στους αναπληρωτές, που εξαιτίας της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και τον επερχόμενο εργασιακό καιάδα.