Αγοράζουμε 25 drones επιτήρησης στο Αιγαίο

Στην αγορά 25 drones σχεδιάζει να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας με στόχο τον έλεγχο της παράτυπης μετανάστευσης. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε διαβούλευση με τίτλο: «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) drones και προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για δημιουργία σταθμών βάσης», η οποία ξεκινάει αύριο και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου.

Στόχος είναι “η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας και της καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, καθώς και η ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης των εξωτερικών συνόρων”.

Τα 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη προορίζονται για το ΓΕΣ και θα εκτελούν αποστολές στην περιοχήτου Ανατολικού Αιγαίου.

Αναφέρεται δε ότι η προμήθεια θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων και στη μείωση της λαθρομετανάστευσης, αφού με χαμηλό λειτουργικό κόστος θα δύναται να λαμβάνει χώρα, σε πραγματικό χρόνο και σε 24ωρη βάση, επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ είναι 1.180.000 ευρώ με χρηματοδότηση είναι από το Εθνικό Ταμείο  Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Πηγή: nea.gr