Προσωπικά δεδομένα και στο ποδόσφαιρο

Αλλαγές και στο ποδόσφαιρο έφερε ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, που έχει τεθεί σε ισχύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

Όπως ανακοίνωσε χθες η ΕΠΣΔ, όλοι όσοι εμπλέκονται ενεργά στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι (ποδοσφαιριστές, μέλη σωματείων κτλ), οφείλουν να υποβάλλουν στην ΕΠΣΔ υπογεγραμμένη, την «πράξη συναίνεσης και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα της Ένωσης (www.epsdod.gr) στο πεδίο «προκηρύξεις-έντυπα». 

Το εν λόγω έγγραφο αναφέρει τα παρακάτω: 
«Η ΕΠΟ και η ΕΠΣ συλλέγουν και χρησιμοποιούν κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, ή συσχέτιση ή συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς. 

Χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν προκειμένου: 
*Να σας παρέχει υπηρεσίες και να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας ή τρίτων σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται 

*Να επικοινωνεί μαζί σας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό, σχετικά
με τις υπηρεσίες και να σας στέλνει ειδοποιήσεις απ’ ευθείας ή μέσω τρίτων 

*Να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων 

*Να απαντάει στα αιτήματα και στα ερωτήματά σας ή σε τρίτους κατόπιν εξουσιοδοτήσεως 

*Να συμμορφώνεται και να επιβάλλει τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 

Η ΕΠΟ και η ΕΠΣ θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μέσω του προσωπικού τους και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ) που βρίσκονται εντός και εκτός της Ε.Ε., ορισμένοι σε χώρες που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας. 

Η ΕΠΟ σας ενημερώνει για το δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης/διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, οποιαδήποτε στιγμή».