Τον Ιανουάριο του 1959 θα αρχίσει ο εξηλεκτρισμός της Δωδεκανήσου από τη ΔΕΗ

Τον Ιανουάριο θα αναλάβη η Δ.Ε.Η.  τον εξηλεκτρισμό της Δωδεκανήσου

ΕΝΩ ΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Θ’ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ κ. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΑΡΤΙΝΗ

“Έρχομαι στη Ρόδο για πρώτη φορά και μένω έκπληκτος μπροστά στην ζωτικότητα των ανθρώπων και της φύσεώς της” μας εδήλωσε αρχίζοντας την συνέντευξη που είχε την καλωσύνη να μας δώση, ο από αρκετών ημερών παρεπιδημών γενικός διευθυντής της ΑΕΠ Ελλάδος κ. Πεζόπουλος.

Και συνέχισε:
“Οι εντυπώσεις μου για την Ρόδο είναι κάτι παραπάνω από άριστες, αλλά κατάλαβα πολλά όταν ο Δήμαρχός σας μου είπε ότι μόνο για τον οδοκαθαρισμό χρησιμοποιούνται 100 άνθρωποι”. Σ’ ερώτησή μας, τί πρόκειται να γίνη τώρα αμέσως απ’ την ΔΕΗ για την Ρόδο, ο κ. Πεζόπουλος μας είπε τα εξής:

“Η εξαγορά της ΑΠΕΡ είναι η άμεση επιδίωξη και αφετηρία μας, για να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας. Πάντως η ΑΠΕΡ έχει ήδη φέρει μια μηχανή και θα φροντίσουμε εάν υπάρχη στο κέντρο να στείλουμε εδώ και μεις μια γεννήτρια. Και αυτό μονάχα για να λείψη η αγωνία, λόγω της ελλείψεως εφεδρικών μηχανών”.
Για την ημερομηνία εξαγοράς, ο κ. Πεζόπουλος μας εδήλωσε τα εξής: 

“Υπολογίζω ότι αι διαπραγματεύσεις θ’ αρχίσουν κατά τα τέλη Αυγούστου και θα περατωθούν προ των εορτών, ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Πάντως αυτό θα εξαρτηθεί και από τα συμβούλια της ΑΠΕΡ.
Προσωπικά, ελπίζω ότι τον Ιανουάριο θα γίνει η εξαγορά και βασίζομαι γι’ αυτό στην θαυμάσια συνεργασία του εντεταλμένου συμβούλου και του διευθυντού της ΑΠΕΡ”. 

Σ’ ερώτηση, τί θα γίνη μετά την εξαγορά ο γενικός διευθυντής της ΔΕΗ, απήντησε ως εξής:
“Θα αντικατασταθή το υλικό και θα επιδιώξουμε επέκταση του ηλεκτροφωτισμού πρώτα προς την νοτιοανατολική πλευρά της Ρόδου και μετά προς την δυτική. Θα προσπαθήσουμε ιδιαίτερα, ώστε να βοηθήσουμε την περαιτέρω αγροτική εκμετάλλευση και την εκβιομηχάνηση της νήσου όσο βέβαια εξαρτάται απ’ τον ηλεκτρισμό. Πάντως κατέληξε ο κ. Πεζόπουλος, οι τεχνικοί διευθυνταί είναι εδώ και καταρτίζουν μελέτες για τον εξηλεκτρισμό ολόκληρης της Ρόδου. 

ΕΞΕΦΡΑΣΘΗ ΕΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ  Ο ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΣΥΡΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
Διά του ατμοπλοίου “Μηδία” διήλθε χθες εκ Ρόδου ο Πρεσβευτής της Συρίας εν Ελλάδι, κος Νταλάτι μετά της Οικογενείας του.
Η οικογένεια Νταλάτι επί τη ευκαιρία επεσκέφθησαν την Ρόδον, εκφρασθέντες ευμενέστατα δι’ αυτήν.


ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΤΜΟΥ ΕΝΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΤΜΟΣ (του ανταποκριτού μας). Η σύνδεσις της νήσου μας δι’ ενός μόνον εβδομαδιαίου δρομολογίου εκ Πειραιώς, κατά την θερινήν περίοδον και εις εποχήν αναπτύξεως τουριστικού ρεύματος δεν εξυπηρετεί ποσώς το επιβατηγόν κοινόν. 

Είναι εξώφθαλμον ότι η επί Υπουργίας κ. Κωτιάδη, τοποθέτησις κατά τα θερινά δρομολόγια και δευτέρου σκάφους εις την γραμμήν Ικαρίας συνέβαλλεν εις την αύξησιν του τουριστικού ρεύματος.
Ας ελπίσωμεν έστω και αργά ότι το υπό δρομολόγησιν α/π “Μυρτιδιώτισσα” λίαν προσεχώς θέλει εκτελέση δρομολόγιον άπαξ της εβδομάδος εις Δωδεκάνησον προσεγγίζον και την Πάτμον. 


ΑΦΙΞΕΙΣ
Με το α/π “Μηδία”, αφίχθησαν χθες εκ Πειραιώς ο κος και η κα Λιάπη, ο κος και η κα Νικολάου,  η οικογένεια Ζαχαριάδου και ο κος και η κα Δημητρίου Καρρά εξ Αμερικής.