Απάντηση στον έπαρχο Καρπάθου Γιάννη Γ. Μηνατσή, για το Ολυμπίτικο γλέντι

Το τελευταίο χρονικό διάστημα προέκυψε μια σειρά εντυπωσιακών γεγονότων που σχετίζονται άμεσα με τον λαϊκό πολιτισμό της Καρπάθου στην οποία βρέθηκε να συμμετέχει εκ των πραγμάτων και η Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Για το θέμα αυτό είδε τις προηγούμενες μέρες το φως της δημοσιότητας και μέσα από τις στήλες της εφημερίδας μας ένα κείμενο του Επάρχου Καρπάθου-Κάσου κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή στο οποίο γίνεται ονομαστική αναφορά και στον π. Σύμβουλο Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου κ. Γιώργο Νικ. Τσαμπανάκη, ο οποίος μας απέστειλε ένα μακροσκελές και αναλυτικό κείμενο με το οποίο απαντά διεξοδικά στα όσα αναφέρονται από τον κ. Μηνατσή στο προαναφερθέν κείμενό του. 

Όμως λόγω του περιορισμένου χώρου της εφημερίδας μας δημοσιεύουμε στο σημερινό μας φύλλο τα βασικότερα μόνο σημεία της επιστολής του π. Συμβούλου Πολιτισμού. 

Ας σημειωθεί ότι σημαντικό τμήμα των εκτιθέμενων επιχειρημάτων του στο πλήρες κείμενο της επιστολής του έχει συμπεριληφθεί και στην προ εβδομάδων κατατεθείσα στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού ένσταση με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΔΝΠΚ/258027/184609/790/1-6-2018 σχετικά με την υποβληθείσα προς ευρετηρίαση στον Ελληνικό Κατάλογο Μνημείων Άϋλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς πρόταση αναφορικά με το «Καρπάθικο Καθιστό Γλέντι», η οποία μας απεστάλη επίσης.   

Α. Συνοπτικό ιστορικό της πρωτοβουλίας για την προώθηση του «Ολυμπίτικου Παραδοσιακού Κοινοτικού Γλεντιού» στους καταλόγους της UNESCO. 

1. Όπως είναι στην Κάρπαθο ευρέως γνωστό τα καλοκαίρια των ετών 2008 και 2012 συγκλήθηκαν, στην Όλυμπο και στα Πηγάδια, τα Α΄ και Β΄ Παγκαρπαθιακά Συνέδρια στα πλαίσια των οποίων έγινε για πρώτη φορά νύξη για θέματα UNESCO και Άϋλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς στην Κάρπαθο από την συμπατριώτισσά μας κ. Λη Μηναΐδη, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του Οργανισμού Πόλεων - Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Στις σχετικές εισηγήσεις της μάλιστα αναφέρθηκε ρητά και κατηγορηματικά στην Όλυμπο -τόσο στον τόπο όσο και στην κοινωνία της- ως το μόνο στοιχείο του νησιού μας που θα μπορούσε να εγγράψει την ιδιαίτερη πατρίδα μας στους Παγκόσμιους καταλόγους της UNESCO.

2. Σε συνέχεια των Συνεδρίων αυτών πάρθηκαν και οι ακόλουθες ομόφωνες αποφάσεις των Αυτοδιοικητικών μας Οργάνων που παραμένουν ως σήμερα σε ισχύ:                                                                                                                             
α. του Επαρχιακού Συμβουλίου Καρπάθου-Κάσου επί Επαρχίας Μιχάλη Ερωτόκριτου (Απόφαση υπ. αριθ. 14 της 15ης/5/2009, πρακτικό 35/2009) και                                                                                     
β. του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, επί Δημαρχίας Μιχάλη Χανιώτη υπ. αριθ. 08 της 31ης/1/2012, πρακτικό 1/2012, που συνέδεαν αποκλειστικά την Όλυμπο της Καρπάθου με το θέμα της εγγραφής στους καταλόγους της UNESCO.                       

3. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, επί Δημαρχίας Μιχάλη Χανιώτη, διορίστηκε με την ομόφωνη απόφαση 141/2013 (αρ. πρακτικού 17/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καρπάθου, με Πρόεδρο τον υπογράφοντα, Γιώργο Νικ. Τσαμπανάκη, και Αντιπρόεδρο τον νυν Έπαρχο Καρπάθου-Κάσου κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή. 

4. Μια από τις πρώτες αποφάσεις του νεοδιορισμένου Δ.Σ. του Π.ΟΡ.Ο.Κ. ήταν η εξειδίκευση των προαναφερθεισών αποφάσεων τόσο του Επαρχιακού Συμβουλίου Καρπάθου-Κάσου όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα, μετά από πρόταση του υπογράφοντος, να προταθεί για εγγραφή με τελικό προορισμό τον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Άϋλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO «Το Ολυμπίτικο Κοινοτικό Παραδοσιακό Γλέντι». Στην απόφαση μας μάλιστα αυτή ήταν παρών και απολύτως σύμφωνος και ο νυν Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου κ. Γιάννης Γ. Μηνατσής. Πώς να μην ήταν άλλωστε σύμφωνος αφού κι ο ίδιος ανήκει στους κλασικούς γλεντιστάδες της σημερινής Ολύμπου.  

5. Εξαιτίας όμως των προβλημάτων που προέκυψαν ως συνέπεια της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας μας και των νέων περίπλοκων λειτουργιών της κρατικής μηχανής στο πλαίσιο του «Μνημονίου», αν και το θέμα της ολοκληρωμένης συγκρότησης του αποφασισθέντος προς κατάθεση στην Εθνική Επιτροπή της UNESCO φακέλου σχετικά με το «Ολυμπίτικο Παραδοσιακό Κοινοτικό Γλέντι» βρισκόταν διαρκώς στην πρώτη γραμμή των επιδιώξεων του Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου (Π.ΟΡ.Ο.Κ.) δεν κατέστη τελικά δυνατόν να ολοκληρωθεί η όλη προσπάθεια. 

6. Έτσι μόλις πρόσφατα και σε μια προσπάθεια να ταραχθούν τα λιμνάζοντα περί το θέμα ύδατα ο υπογράφων εισηγήθηκε αρμοδίως, ως Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου στον Έπαρχο κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή να θέσει το χρονίζον θέμα του «Ολυμπίτικου Παραδοσιακού Κοινοτικού Γλεντιού» και όχι βέβαια του «Καθιστού Ολυμπίτικου Κοινοτικού Γλεντιού», όπως εσφαλμένα αναφέρεται τώρα από τον κ. Έπαρχο, στη συνάντηση που θα είχε με την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου για τις 16 Απριλίου 2018 στη Ρόδο, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων.

Και πράγματι η σχετική εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα κατατέθηκε, όπως προγραμματίστηκε, αυτοπροσώπως και ενυπογράφως από τον κ. Έπαρχο στην κ. Υπουργό Πολιτισμού. Το περιεχόμενο μάλιστα της συγκεκριμένης εισήγησης κοινοποιήθηκε και στον Δωδεκανησιακό τύπο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 892/30-4-2018 δελτίο τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου, συνταγμένο από τον ίδιο τον κ. Έπαρχο, το οποίο και επισυνάπτεται.

Είναι λοιπόν σαφές σε κάθε καλοπροαίρετο αναγνώστη ότι το κείμενο που δημοσίευσε ο ΄Επαρχος Καρπάθου-Κάσου κ. Γιάννης Γ. Μηνατσής περιέχει «μισές αλήθειες» με συνέπεια να δημιουργούνται μέσα από τις γραμμές του ανάλογες εικόνες και στο αναγνωστικό κοινό.  

Β. Τα όσα εν συνεχεία ακολούθησαν 
1. Αμέσως μετά την δημοσίευση του δελτίου τύπου και πιο συγκεκριμένα στις 7/5/2018, αποκαλύφθηκε από μισόλογα των εμπλεκομένων ότι είχε μεσολαβήσει λίγους μήνες πριν η οικειοποίηση της ήδη δρομολογημένης και παγκοίνως γνωστής στην Κάρπαθο πρωτοβουλίας για την συγκρότηση της σχετικής με το «Ολυμπίτικο Παραδοσιακό Κοινοτικό Γλέντι» πρότασης. Ακολούθησε η θεματική διαφοροποίησή της από την τετραμελή ομάδα των προσώπων που κατέθεσαν την πρόταση με τον τίτλο « Καρπάθικο Καθιστό γλέντι» προς την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO.                                                                        

Η ομάδα αυτή απαρτιζόταν από τους:                                                                            

α. Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,                                                                                                                          
β. Παρασκευή Γ. Κανελλάτου, Εθνομουσικολόγο, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος,                                                       

γ. Ηλία Εμμ. Βασιλαρά, Ερευνητή Καρπαθιακής Λαογραφίας, Πρόεδρο του σωματείου «Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου» και                                                                                                                

δ. Ευμορφία Ι. Διακογεωργίου, Εκπαιδευτικό, Τελειόφοιτη στον Κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.                                                                                               

Ας σημειωθεί ότι όλοι τους τυγχάνουν συνεργάτες του Ομότιμου Καθηγητή Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη.                                                                               

Το συγκεκριμένο πάντως γεγονός, ουδείς τοπικός φορέας γνώριζε στην Όλυμπο ή στην Ολυμπίτικη διασπορά!!!                                                                                                     

2. Ακριβώς στο σημείο αυτό δίνεται και η απάντηση στα γραφόμενα του κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή ότι «Ο Έπαρχος δε γνώριζε ούτε είχε την παραμικρή ενημέρωση από κανέναν». Πώς να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό ο κ. ΄Επαρχος ή οιοσδήποτε άλλος, όταν κανείς απολύτως Καρπάθιος στο νησί μας ή στη διασπορά, πέραν των μελών της προαναφερθείσας τετραμελούς ομάδας, δεν γνώριζε το παραμικρό για το συγκεκριμένο θέμα, εφ’ όσον η κίνησή τους πραγματοποιήθηκε εν κρυπτώ και παραβύστω και παρά τις προβλέψεις των κανονισμών της UNESCO που προνοούν την ύπαρξη ανοιχτής και δημόσιας διαβούλευσης πριν από την κατάθεση οποιασδήποτε σχετικής πρότασης;…                                                                                      

3. Εξάλλου η τηλεφωνικώς εκφρασθείσα από τον κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή στον υπογράφοντα, αλλά μη συμπεριληφθείσα εν τέλει στο δημοσιευμένο κείμενο, άποψη ότι δήθεν ο Σύμβουλος Πολιτισμού εγνώριζε ήδη το γεγονός της κατάθεσης της «πρότασης» της τετραμελούς ομάδας και εσκεμμένα πρότεινε στον Έπαρχο την πραγματοποίηση της σχετικής εισήγησής του προς την Υπουργό Πολιτισμού είναι παντελώς ανυπόστατη…                                                                                 

Η άποψη αυτή είναι προφανές ότι υπακούει σε συνομωσιολογικές αντιλήψεις και πρακτικές, ίδιον άλλων προσώπων, και το μόνο στόχο που υπηρετεί είναι η «θυματοποίηση» του κ. Επάρχου στα μάτια ενός παραπληροφορημένου αναγνωστικού κοινού, ώστε να διευκολυνθεί στην 180˚ στροφή που πραγματοποίησε εσχάτως αναφορικά με το θέμα του «Ολυμπίτικου Κοινοτικού Παραδοσιακού Γλεντιού». Η νέα αυτή θέση του κ. Επάρχου υπακούει σε μια λαϊκίστικη και σίγουρα μη ορθολογική θεώρηση σοβαρών πολιτισμικών ζητημάτων του τόπου, που διευκολύνει όμως, απ’ ότι φαίνεται, την προσέγγιση συγκεκριμένων προδιαγραφών εκλογικού ακροατηρίου της λοιπής Καρπάθου....  

4. Πέραν των όσων αναφέρθηκαν, μοιάζει σχεδόν απίστευτο ότι στις 28 Μαρτίου 2018 συγκλήθηκε το Δ.Σ. του Κ.Ο.Π.Α.Π. το οποίο συνεδρίασε στα Πηγάδια υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου του κ. Ηλία Βασιλαρά με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξή του την ανατροπή ουσιαστικά της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου της 31ης Ιανουαρίου 2012 που προέβλεπε το σχηματισμό φακέλου με αναφορά αποκλειστικά και μόνο στην Όλυμπο για την εγγραφή της στους καταλόγους της UNESCO και η οποία βρίσκεται και σήμερα σε ισχύ, πράγμα όχι απλά αντιδεοντολογικό αλλά διοικητικά ανεπίτρεπτο!  

Γ. Οι εξηγήσεις…!  
1. Σε άλλη απόστροφο του δημοσιευθέντος κειμένου του ο κ. Έπαρχος αναφέρει ότι  «…ζήτησε από τον Σύμβουλο Πολιτισμού να του δοθούν εξηγήσεις.» Στην πραγματικότητα επρόκειτο για ένα τηλεφώνημα που διεξήχθη σε φιλικό τόνο στη διάρκεια του οποίου ο κ. Έπαρχος εξέφρασε τον προβληματισμό του για κάποιες αντιδράσεις που προέκυψαν από ορισμένους -όχι καλά πληροφορημένους συμπατριώτες, όπως μπόρεσα να συμπεράνω- από τα Κάτω Χωριά της Καρπάθου, επισημαίνοντας μου ότι δεν έπρεπε να μου διαφεύγει το γεγονός ότι τυγχάνει πολιτικός.                                                     

2. Καθ’ όσον αφορά τις «εξηγήσεις καθεαυτές…» ούτε ζητήθηκαν ούτε και θα μπορούσαν να ζητηθούν, αφενός μεν διότι από την πλευρά μου υποστηρίχτηκε ένα θέμα αυταπόδεικτα σοβαρό και τεκμηριωμένο, αφετέρου δε διότι δεν υπήρχε καμιά υπαλληλική ή ρουσφετολογική σχέση ή οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση μεταξύ εμού και του Επαρχείου, εφόσον σε όλα τα χρόνια της θητείας μου υπηρέτησα ως άμισθος την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου-Κάσου από το έτος 2010 έως και σήμερα.                                                                                                  
Όπως άμισθος υπηρέτησα τα κοινά του τόπου μας σε εκδοτικό, συλλογικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο από το έτος 1985 που πρωτοδραστηριοποιήθηκα στα πατριωτικά μας πράγματα μέχρι και τώρα.                                                                                                             
Σε όλο αυτό το διάστημα είναι γνωστό σε όλους ότι ενεργούσα πάντα με  γνώμονα τη συνείδησή μου και το καλό του τόπου, μένοντας διαχρονικά μακριά από πολιτικές, τοπικιστικές και άλλες σκοπιμότητες.                                                                                     
Επισήμανα μάλιστα κλείνοντας την τηλεφωνική συνομιλία μας στον κ. Έπαρχο ότι πέραν των δυνητικών πολιτικών επιδιώξεών του υπάρχουν αρχές, αξίες και δικαιώματα τα οποία έρχονται στιγμές που πρέπει κανείς να τα υπερασπιστεί και με προσωπικό κόστος!        

3. Από την πλευρά μου εξάλλου ήμουν αποφασισμένος να υποστηρίξω τη μεριά που είχε το αυταπόδεικτο δίκιο και δεν επρόκειτο, έναντι οιουδήποτε τιμήματος ή άλλου προσωπικού κόστους, να σταματήσω καμιάν απολύτως διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη και υπερασπιζόταν αναπαλλοτρίωτα πολιτισμικά δικαιώματα της ανά την υφήλιο σεβαστής ιδιαίτερης πατρίδας μας Ολύμπου! 

Δ. Ο δήθεν διχασμός περί το Ολυμπίτικο Παραδοσιακό Γλέντι.  

1. Ανάμεσα στην «επιχειρηματολογία» του κ. Επάρχου συμπεριλαμβάνεται και η θέση περί της δήθεν καλλιέργειας διχασμού στο νησί της Καρπάθου λόγω της προώθησης της ευρετηρίασης του «Ολυμπίτικου Κοινοτικού Παραδοσιακού Γλεντιού» σε πρώτη φάση στους Εθνικούς Καταλόγους Άϋλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς και εν συνεχεία στους αντίστοιχους Παγκόσμιους Καταλόγους της UNESCO. Άραγε πως δεν απασχόλησε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το Επαρχιακό Συμβούλιο Καρπάθου-Κάσου το έτος 2009 και το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου το έτος 2012 όταν έπαιρναν τις σχετικές με την προώθηση της εγγραφής αποκλειστικά της Ολύμπου στους καταλόγους της UNESCO ομόφωνες αποφάσεις τους;                                                                                            
Και πότε ακριβώς συνειδητοποίησε ο κ. Έπαρχος πως υφίσταται ένα τέτοιο ενδεχόμενο; 
Γιατί όταν συναποφασίζαμε στον Π.ΟΡ.Ο.Κ. την προώθηση του «Ολυμπίτικου Κοινοτικού Παραδοσιακού Γλεντιού» στην UNESCO το 2013 θυμάμαι πως ήταν από τους πλέον ένθερμους οπαδούς της ιδέας. Μήπως αφετηρία των νέων θέσεων του αποτελεί το προσεχές εκλογικό έτος 2019;             

2. Σύμφωνα εξάλλου με τη συλλογιστική του κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή στην προσπάθειά τους να αποφύγουν  την εφαρμογή διχαστικών αντιλήψεων μεταξύ των μαθητών της τάξης τους οι δάσκαλοι θα πρέπει του λοιπού να αποφεύγουν την αξιολόγηση των μαθητών τους, εφαρμόζοντας μιαν ισοπεδωτική βαθμολόγηση των πάντων εξαφανίζοντας από το προσκήνιο τους αριστείς….  

3. Είναι πάντως προφανές ότι το τελευταίο διάστημα εξελίσσεται μια συνειδητή επιχείρηση διέγερσης των ποικίλων μικροτοπικισμών της λοιπής Καρπάθου προς εξασφάλιση λαϊκού ερείσματος στις ως σήμερα εφαρμοσθείσες πρακτικές όσων επιχείρησαν με επιμονή να υλοποιήσουν την ισοπεδωτική τους λογική εις βάρος της Ολύμπου.

4. Όσο για τις μεσοβέζικες λύσεις που από διάφορες πλευρές προτείνονται πρέπει να πω πως το δίκιο ή αποδίδεται ολόκληρο ή δεν αποδίδεται καθόλου. Κι όσοι αποδέχονται ασμένως τις λεγόμενες «Σολομώντειες λύσεις» είναι -όπως μας διδάσκει η Παλαιά Διαθήκη- αυτοί που καταφανώς έχουν άδικο!...

Ε. Η αλήθεια περί το Ολυμπίτικο Παραδοσιακό Γλέντι και περί την Όλυμπο.  

1. Σύμφωνα με τη γνωστή ρήση του Διονυσίου Σολωμού «Το έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές». Έτσι και στην ιδιαίτερη πατρίδα μας Κάρπαθο θα πρέπει να θεωρούμε πατριωτικό ό,τι είναι αληθές και σύμφωνο με την τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα η οποία έχει ήδη αποφανθεί ότι «το παραδοσιακό γλέντι Ολύμπου Καρπάθου υπερτερεί όλων των άλλων μορφών γλεντιού στην περιοχή αναφοράς (που δεν περιορίζεται στο νησί της Καρπάθου) και διακρίνεται από τα υπόλοιπα όχι απλά ως μια διαφορά βαθμού αλλά ως διαφορά τάξης!» (Καθηγητής Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παύλος Κάβουρας).  

2. Ο Ελβετός Εθνομουσικολόγος Samuel Baud-Bovy εξάλλου στο έργο του «Chansons du Dodecanese», δημοσιευμένο στο Παρίσι το έτος 1938, παραλληλίζει ορθά την ποικιλία των μουσικών ιδιωμάτων της Καρπάθου με εκείνη των γλωσσικών της ιδιωμάτων διακρίνοντας χωρίς δισταγμό την βορεινή της ζώνη με κέντρο την Όλυμπο από την υπόλοιπη Κάρπαθο (t. II, p. 225). Άρα η απολύτως διακριτή ταυτότητα του Ολυμπίτικου παραδοσιακού γλεντιού δεν είναι ούτε ευφυολόγημα, ούτε κάποια νεότερη διαπίστωση.

3. Και δεν μπορώ στο σημείο αυτό να μην υπομνήσω την άποψη που είχε εκφράσει ο αείμνηστος Καθηγητής Λαογραφίας Δημήτριος Λουκάτος στα τέλη της δεκαετίας το 1960 στον τότε πρωτοετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μετέπειτα συνάδελφό του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, ο οποίος -σύμφωνα με την αφήγηση του τελευταίου- είχε ονομάσει την Όλυμπο της Καρπάθου «το λαογραφικότερο χωριό της Ελλάδας!». Πολύ θα ήθελα, η αλήθεια, να ρωτήσω τον Καθηγητή κ. Αλεξιάδη αν εμπέδωσε την άποψη του τότε δασκάλου του ή αν εμφορείται σήμερα από αντιλήψεις ανάλογες αυτών των συνεργατών του…  

4. Υποχρεούμαι τέλος να παραθέσω και την προσφάτως εκφρασθείσα άποψη του διεθνούς φήμης συμπατριώτη μας Αρχιμουσικού Angelo Cavallaro πως: «Ότι ακούγεται για την Κάρπαθο έξω από τα όρια της Ελλάδας έχει το όνομα ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ!»…

Στ. Σχετικά με την αυτοβούλως υποβληθείσα παραίτηση του Συμβούλου Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου τον Έπαρχο Καρπάθου Κάσου κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή.                                                       

1. Όπως από νωρίς μου ζήτησε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για Θέματα Πολιτισμού Δωδεκανήσου κ. Κάλλιστος Διακογεωργίου στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου ε.έ. θα έπρεπε, κατά τη συνήθη διαδικασία, να κατατεθούν από τον κ. Έπαρχο προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι κοστολογημένες προτάσεις των φετινών θερινών πολιτισμικών εκδηλώσεων του θεσμοθετημένου κύκλου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΣΤΡΙΑ-2018».

Για το σκοπό αυτό επιχείρησα κατ’ επανάληψιν να έρθω σε επαφή με τον κ. Γιάννη Γ. Μηνατσή, ώστε να επισπευσθεί η προώθηση του όλου θέματος, πολύ περισσότερο αφού ο αρμόδιος υπάλληλος του Επαρχείου βρισκόταν την περίοδο εκείνη σε άδεια. Παρά το επείγον όμως του πράγματος δεν κατέστη δυνατόν να συνεννοηθούμε με τον κ. Έπαρχο για το θέμα, με αποτέλεσμα να γίνει εμφανής ο κίνδυνος ματαίωσης του συνόλου των θερινών μας εκδηλώσεων καθώς σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική απαιτούνται κατ’ ελάχιστον όριο πενήντα (50) περίπου μέρες για την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων διαδικασιών στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

2. Για το λόγο αυτό στις 6 Ιουνίου αναγκάστηκα να του στείλω γραπτή επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η οποία και επισυνάπτεται) όπου του ανέλυα τους κινδύνους που προέκυπταν από τις άσκοπες αυτές καθυστερήσεις. Κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εκθέσουν ανεπανόρθωτα το Επαρχείο Καρπάθου-Κάσου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε απολύτως σεβαστά πρόσωπα με τα οποία είχαμε ήδη συνεννοηθεί στο πλαίσιο των σχεδιασμών μας, όπως ο συμπατριώτης μας Αρχιμουσικός κ. Angelo Cavallaro, ο επίσης συμπατριώτης μας Επίτιμος Πρόξενος της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βασίλειο της Μαλαισίας κ. Μανώλης Ν. Νιοτής, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ κ. Έφη Λεντάκη και η Δωδεκανήσια παραδοσιακή τραγουδίστρια κ. Καίτη Κουλιά, κάτι που επ’ ουδενί δεν θα έπρεπε να συμβεί.  

3. Πέραν αυτών στις 14 Ιουνίου πληροφορήθηκα έκπληκτος μέσα στην αίθουσα του Υπουργείου Πολιτισμού και στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε εκεί αναφορικά με την κατατεθείσα για εγγραφή στον Κατάλογο του Ελληνικού Ευρετηρίου Άϋλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO πρόταση του «Καθιστού Καρπάθικου Γλεντιού» από τον Αντιπρόεδρο του Καρπαθιακού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.) κ. Ηλία Βασιλαρά, ότι ο κ. Έπαρχος εξέφρασε δημόσια την άποψη πως «ο Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γ. Τσαμπανάκης του έριξε πεπονόφλουδα» στο ζήτημα της εισήγησης υπέρ του «Παραδοσιακού Κοινοτικού Ολυμπίτικου Γλεντιού» στην Υπουργό Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, πράγμα που εκεί άκουγα για πρώτη φορά! 

4. Την επομένη επιχείρησα, όπως όφειλα, να επικοινωνήσω τηλεφωνικά με τον κ. Έπαρχο προς αποσαφήνιση του προκύψαντος ζητήματος. Στην επικοινωνία μας μάλιστα αυτήν ο κ. Μηνατσής επιβεβαίωσε τα λεχθέντα με την διευκρίνιση ότι «αναγκάστηκε να τα πει γιατί ήρθε σε δύσκολη θέση».  

5. Έτσι επειδή αφενός η απραξία στο θέμα των φετινών θερινών εκδηλώσεων παρατεινόταν από πλευράς του κ. Επάρχου με τον κίνδυνο του φιάσκου να διαγράφεται στον ορίζοντα και αφετέρου επειδή έκρινα την προαναφερθείσα τοποθέτησή του κ. Μηνατσή μειωτική για το πρόσωπό μου και ανεύθυνη για τον ίδιο, αποφάσισα αυτοπροαιρέτως και χωρίς να διστάσω ούτε στιγμή να του υποβάλω στις 15 Ιουνίου ε. έ. την έγγραφη παραίτησή μου (που επίσης επισυνάπτεται) από τη θέση του Συμβούλου Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου-Κάσου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η ιστορία θα αποδώσει τις όποιες ευθύνες ανήκουν σε έναν έκαστο εξ ημών.    

6. Προβληματίζει βέβαια κάθε νουνεχή άνθρωπο το γεγονός ότι ο κ. Έπαρχος δεν αποσαφηνίζει στο δημοσιευθέν κείμενό του τα ακριβή δεδομένα της παραιτήσεώς μου, αφήνοντας τεχνηέντως να αιωρούνται και άλλα πιθανά ενδεχόμενα περί το θέμα αυτό!...             
 
Ως κατακλείδα του παρόντος απαντητικού άρθρου μου σημειώνω την πρόθεσή μου να μην δώσω καθοιονδήποτε τρόπο συνέχεια στο προκύψαν θέμα το οποίο θεωρώ ήδη εξαντλημένο.