Αντικατάσταση κλιματιστικών θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια

Τις παλιές και κατεστραμμένες εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών, που βρίσκονται στην οροφή του διοικητηρίου της περιφερειακής ενότητας Ρόδου (παλιά νομαρχία) θα απομακρύνει η περιφέρεια, η οποία και ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την εξεύρεση αναδόχου που θα αναλάβει το έργο.

Τη Δευτέρα έληξε η προθεσμία για την κατάθεση των οικονομικών προσφορών και ο ανάδοχος μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών θα πρέπει να απομακρύνει τις άχρηστες πλέον συσκευές από το κτήριο και να τις παραδώσει στο ΧΥΤΑ.