Ποιοι τιμήθηκαν στους εορτασμούς για τα 35 χρόνια του Δωριέα

ΟΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΠΤΥΧΙΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΑΙ ΤΟΥ “ΝΙΡΕΩΣ”

Προχθές έλαβον χώραν αι εξετάσεις των μαθητών μηχανοτεχνητών των τεχνικών Σχολών Μαθητείας ως ανεκοινώθη πτυχίον έλαβον οι Δελμαδώρος Θ., Ευσταθίου Ευ., Κυπραίος Εμμ., Παντέλλης Ν., Πελλός Ν., Πιτροπάκης και Ταχραμάνης Σ.

ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ
Χθες ήρχισαν αι εργασίαι διά την ανέγερσιν νέας γεφύρας της κοινότητος Τριαντών.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Χθες το εσπέρας εδόθη εις το Εθνικόν Θέατρον επιτυχώς, η συναυλία των καλλιτεχνών Αντώνη Καλαϊτζάκη, Κλικλής Λαμπαδαρίου, Ξένης Παπαχαλκίτου και Σούλας Παπαϊγνατίου.

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔ
Την προσεχή Κυριακήν θα λάβη χώραν η ετησία Γ. Συνέλευσις της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καθ’ α πληροφορούμεθα η πλειοψηφία των σωματείων θα αναλάβη την προεδρίαν και Γ. Γραμματείαν εις την Ένωσιν.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ “ΔΩΡΙΕΩΣ”
Κατ’ ανακοίνωσιν της οργανωτικής επιτροπής της 35ετηρίδος του Γ. Σ. Δωριέως, αύτη λαβούσα υπ’ όψιν απόφασιν και επιταγήν του Διοικητικού Συμβουλίου του Δωριέως ανεκήρυξεν επίτιμον μέλος του σωματείου του Δωριέως τον κ. Θεόδωρον Σ. Αραπούδην βιοτέχνην.

Ανεκήρυξεν επίσης επίτιμον παλαίμαχον αθλητήν Δωδεκανήσου εις την Πυγμαχίαν τον κ. Αναστάσιον Αβραμίδην με το αιτιολογικόν ότι ανεζωπύρωσε εν Δωδεκανήσω, το φίλαθλον αίσθημα προς την Πυγμαχίαν.
Εξ άλλου ανεκήρυξεν επιτίμους αθλητάς του Δωριέως τους κ.κ. Μιχαήλ Ν. Αντιφυλιώτην, Γεώργιον Δ. Ραφτόπουλον, Νικόλαον Σ. Ορφανίδην, Κλεόβουλον Χ. Μελλίνην, Αναστάσιον Σ. Χατζηστήλην, Εμμανουήλ Γ. Πολίτην, Δημήτριον Κ. Αναστασιάδην και Στάυρον Ευστ. Μανούσον.
 


ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
Γενομένων αρχαιρεσιών του Γυμναστικού Συλλόγου “Απόλλων” Καλυθιών, εξελέγησαν: πρόεδρος Βασ. Λεβέντης, αντ/δρος Αναστ. Χατζηγεωργίου, Γεν. Γραμματεύς Μιχαήλ Κιόττος, ταμίας Ελ. Παπαελευθερίου, σύμβουλοι: Κων/νος Αργύρας και Στέργος Ιατρού.

ΑΛΩΝΙΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ
Εις το Β’ Αστυνομικόν Τμήμα Ρόδου, υπεβλήθη μήνυσις, υπό του Σωφρονίου Γραμματικάκη κατοίκου Ρόδου, κατά του Ξυαλίνα Παναγιώτου εργάτου, διότι εχρησιμοποίησε Τμήμα Αρχαιολογικού χώρου του Αρχαίου Σταδίου, δι’ αλωνισμόν σίτου άνευ αδείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

ΦΘΑΝΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Αύριον διά του ατμοπλοίου της γραμμής θα αφιχθή εις την Ρόδον ο Όμιλος Αρχαίας Τραγωδίας του κ. Κωστή Λειβαδέα ο οποίος θα δώση δύο παραστάσεις εις το Αρχαίον Θέατρον την 19ην και την 20ην τρέχοντος. Ο Όμιλος θα παρουσιάση την τραγωδίαν του Αισχύλου “Πέρσαι”.

Τα κύρια πρόσωπα του έργου, θα υποδυθούν οι: Άτοσπα η Μαλαίνα Ανουσάκη, Ξέρξης, ο Κωστής Λειβαδέας, Δαρείος Μάκης Πρωτοπαπάς, εξάγγελος ο Ορφεύς Ζάχος, Α’ κορυφαία η Μ. Μωραϊτοπούλου, Β' κορυφαία η Σ. Ζεμπέλη, Α’ κορυφαίος ο κ. Γεννατάς, Β' κορυφαίος ο Τ. Δημητράς και Γ' ο Β. Γεωργούτσος.

ΑΦΙΞΙΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Χθες την πρωΐαν επεσκέφθη τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μ. Πετρίδη ο πρώην Υπουργός κ. Εμμανουηλίδης όστις αφίκετο εις την Ρόδον δι’ ανάπαυσιν.