Σκοτώθηκε Συμιακός ψαράς από έκρηξη δυναμίτιδος

ΣΥΜΑΙΟΣ ΑΛΙΕΥΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΞ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΔΥΝΑΜΙΤΙΔΟΣ

Πλησίον της Χάλκης

Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως Χωρ/κής Ρόδου προχθές την 7.30 μ.μ. ο Λεβεντέρης Γεώργιος του Πέτρου, ετών 34 αλιεύς εκ Σύμης, αλιεύων μετά του πατρός του και των δύο αδελφών του εις ανοικτήν θαλασσίαν περιοχήν βορειοδυτικώς της νήσου Χάλκης, εφονεύθη συνεπεία χρήσεως δυναμίτιδος διά της οποίας ηλίευεν.

Το Κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου ενεργεί ανακρίσεις.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Ο ΝΟΜ. κ. ΡΕΜΠΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΛΕΙΑΣ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Το Συμβούλιον Νομ. κατά την προχθεσινήν του συνεδρίασιν, εγνωμάτευσεν υπέρ της μεταθέσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου εις τον Νομόν Ηλείας. Εις την Δωδεκάνησον τοποθετείται ο υπηρετών εις Πύργον Ηλείας Νομάρχης κ. Κ. Παπακωνσταντίνου.
Το σχετικόν διάταγμα μεταθέσεως υπογραφόμενον υπό του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μπακρή, θέλει προωθηθεί εις τα Ανάκτορα προς υπογραφήν και δημοσίευσιν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Σ.Α.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ


Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού κ. Κωτιάδη, το Υπουργείον Συγκοινωνιών απέστειλε προς τον κ. Νομάρχην το ακόλουθον τηλεγράφημα:

“Επί ανακύμψαντος ζητήματος τρόπου ασφαλίσεως αυτοκινητιστών εις ΤΣΑ, λόγω εκπνοής ισχύος Ν.Δ. 3425, γνωστοποιούμεν ότι, μετά συνεννόησιν Υπουργού εργασίας, συγκροτείται επιτροπή, ήτις αφικνουμένη Ρόδον, θέλει εξετάσει μετά εκπροσώπων εργαζομένων, ανακύψαν ζήτημα προς εξεύρεσιν καλυτέρας λύσεως.
 

ΕΛΗΞΑΝ ΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ 20 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Έληξαν χθες αι γεωλογικαί έρευναι εις περιοχάς διαφόρων κοινοτήτων της Ρόδου, προς υπόδειξιν θέσεων διενεργείας γεωτρήσεως δι’ ανεύρεσιν ύδατος. Η πραγματοποιήσα τας έρευνας γεωλόγος περατώσασα το έργον της εις 20 συνολικώς κοινότητας, επεσκέφθη χθες τον Νομάρχην και τον ενημέρωσε σχετικώς.

ΗΛΘΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΙΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Αφίκοντο χθες εις Ρόδον οι μηχανικοί του Υπουργείου Προνοίας Ιωσ. Γιαννόπουλος και Παν. Γουρτζής διά την κτηματογράφησιν των υπαρχουσών εκτάσεων εις προσφυγικούς συνοικισμούς, προς αποκατάστασιν προσφύγων.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Kατέπλευσαν χθες εις Ρόδον τα σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού “Αρολάνογλου” και “Πεζόπουλος”.
Τα σκάφη ταύτα θα παραμείνουν ενταύθα λόγω της καταστάσεως.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
Αύριον την πρωίαν ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων θα τελέσει την Θείαν Λειτουργίαν εις τον ναόν του Προφήτου Ηλία.