Κίνητρα σε γιατρούς από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αποφασισμένη να συνεχίσει την παροχή κινήτρων σε γιατρούς για να στελεχώσουν ιατρεία απομακρυσμένων περιοχών, είναι η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, η οποία όπως είναι γνωστό παρέχει αποζημίωση 450 ευρώ στον καθένα για την κάλυψη της κενής θέσης.

Το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου το Σάββατο, κατόπιν εισήγησης του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου κοινωνικής μέριμνας Δωδεκανήσου Νίκου Καραμαρίτη προκειμένου να επικυρωθεί η λίστα των 85 θέσεων γιατρών (33 αγροτικοί και 52 επικουρικοί), αντίστοιχων άγονων ιατρείων σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.

Ειδικότερα ο κ. Καραμαρίτης αναφέρει στην εισήγησή του τα εξής: «η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή και κλιμακούμενη υποστελέχωση των δομών υγείας στα νησιά μας, προχώρησε στην παροχή κινήτρων σε ιατρούς αγροτικούς και επικουρικούς, που δέχονται να υπηρετήσουν σε κενές θέσεις ΠΙ, ΠΠΙ, ΚΥ και Νοσοκομείων της Περιφέρειας μας (Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 23/2-3-2015, 85/23-5-2015, 144/5-7-2016).

Το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε ανά μήνα στα 450,00€ και έχει διάρκεια όσο η θητεία του γιατρού στο συγκεκριμένο ιατρείο με μέγιστη διάρκεια τρία χρόνια.

Σε περίπτωση που στο ιατρείο παρουσιαστούν περισσότεροι ιατροί, από αυτούς που επιχορηγεί η Περιφέρεια, τότε την αποζημίωση θα λαμβάνει ο ιατρός που ανέλαβε πρώτος υπηρεσία στο ιατρείο.
Αναδρομικά προηγούμενων ετών δεν θα δίνονται μετά την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Εξαιρούνται όσοι ιατροί έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά  στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και εκκρεμεί η πληρωμή τους. Αιτήσεις με απαιτήσεις άνω των έξι μηνών δεν θα γίνονται δεκτές.  
Το σύνολο των ιατρών που αποζημιώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχεται σε 85 συνολικά (33 αγροτικοί – 52 επικουρικοί).
Στο πλαίσιο αυτό, επισυνάπτουμε 2 πίνακες με  52 θέσεις επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και 33 αγροτικών, όπως συντάχθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Οι πίνακες αυτοί είναι προσωρινοί και δύνανται να τροποποιηθούν με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου – του Περιφερειάρχη ή με νέα πρόταση από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των νησιών μας».