Πήρε το μεταπτυχιακό του ο Γιάννης Φλεβάρης

Ακαδημαϊκός πολίτης και κάτοχος μάστερ του πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φλεβάρης μετά την ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο με ειδικότητα «Πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί στη Μεσόγειο κατά την αρχαιότητα και αρχαίο θέατρο» και μάλιστα παρακολουθούσε ανελλιπώς τα μαθήματα!

Β. Μ.