Προκηρύσσεται το έργο για τις διαγραμμίσεις στους δρόμους

Το πολυπόθητο και ιδιαίτερα αναγκαίο έργο της διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, έχει πάρει πλέον το δρόμο της υλοποίησης.

Οι διαδικασίες που απαιτούνται έχουν ξεκινήσει μετά το πράσινο φως που έδωσε η οικονομική επιτροπή για την προκήρυξη του έργου.

Έτσι χτες αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ο σχετικός διαγωνισμός που θα αφορά συγκεκριμένα «την επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος εθνικού οδικού δικτύου και επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Ρόδου» προϋπολογισμού 2.350.000 ευρώ.

Η τεχνική μελέτη αφορά στην επαναδιαγράμμιση του οδοστρώματος δηλαδή στη συντήρηση μέσω ανακατασκευής των φθαρμένων διαγραμμίσεων του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος του εθνικού οδικού δικτύου αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου του νησιού της Ρόδου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων αλλά και της ασφάλειας των πεζών.

Στις επαναδιαγραμμίσεις που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο υλοποιήσεως της εν λόγω τεχνικής μελέτης, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, oι κατά μήκος οδού διαγραμμίσεις (συνεχείς ή διακεκομμένες διαμήκεις γραμμές καθώς και οριογραμμές οδοστρώματος), oι ειδικές διαγραμμίσεις κόμβων (ραβδώσεις διαβάσεων πεζών, γραμμή διακοπής πορείας, βέλη καθοδήγησης), oι ειδικές διαγραμμίσεις σε συμβολές ή διαχωρισμούς οδοστρωμάτων (λοχίες, λοξές γραμμές τύπου ‘’zebra” κλπ), oι διαγραμμίσεις κατά μήκος λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης καθώς και οι λοξές διαγραμμίσεις για τμήματα οδοστρώματος στα οποία απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει το έργο μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη μέρα που θα υπογράψει τη σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν προσφορές ηλεκτρονικά μέχρι και τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, οι οποίες θα ανοιχτούν την Παρασκευή 31 Αυγούστου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Ν. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχο έργο θα πραγματοποιηθεί και στο νησί της Κω, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ. Οι προσφορές θα κατατίθενται επίσης ηλεκτρονικά μέχρι και τις 27 Αυγούστου, όπως αναφέρει σχετική προκήρυξη που επίσης αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.