Ψηφιακός Ξεναγός  για το νησί της Ρόδου

Νέος ψηφιακός ξεναγός θα παρέχει πληροφορίες στους τουρίστες της Ρόδου, σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Ρόδου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Ρόδου ενέκρινε την υλοποίηση της δράσης «Ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στην ύπαιθρο της Ρόδου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος  «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, όπως είναι οι σημάνσεις, οι κοινόχρηστοι χώροι, η προβολή και προώθηση περιοχών και οι ποδηλατικές διαδρομές».   

Το εν λόγω έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών της περιοχής εφαρμογής, μέσω της δημιουργίας, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης.

Ο Ψηφιακός Ξεναγός, περιλαμβάνει την ανάπτυξη εφαρμογής για Android και iOS η οποία θα ενημερώνει τον χρήστη για όλες τις διαδρομές, πεζοπορικές ή ποδηλατικές και τα σημεία ενδιαφέροντος φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται γύρω του σε ορισμένη ακτίνα με βάση τη θέση του.

Οι διαδρομές θα παρουσιάζονται για αυτόνομη πλοήγηση, με πλήρη μετρητικά στοιχεία όπως είναι το υψομετρικό προφίλ, η  βατότητα, ο χρόνος και η απόσταση.
Ο Δήμος σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και με τη συμβολή εμπειρογνώμονα σε θέματα σχεδιασμού και ανάδειξης διαδρομών υπαίθρου, κατέληξε σε συγκεκριμένο Δίκτυο Διαδρομών Περιήγησης στην ύπαιθρο της Ρόδου.

Η κάθε περιήγηση προτείνεται είτε πεζοπορικά είτε ποδηλατικά, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο χωματόδρομων που διαθέτει το νησί.

Ο σχεδιασμός των διαδρομών βασίστηκε στη σύνδεση αξιόλογων πόρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δικτυώνοντας 14 Δημοτικές Κοινότητες.
Εξάλλου, η δημιουργία ιστοσελίδων και η παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, είναι δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.

Οι πράξεις που θα υλοποιηθούν,  μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.
Οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσης πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, για παράδειγμα με τη δημιουργία σημείων πληροφόρησης, και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, παρά μόνον αιτιολογημένα σε τοπικό επίπεδο,  ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, ορίστηκε  η 3η Αυγούστου.

(Πηγή: tornosnews.gr)