Μεταπτυχιακό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και επαναλειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρόσκληση:  https://forum.aegean.gr/viewtopic.php...

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. τηλ.: 22410-99318 και ώρες 14:00 έως 17:00 καθημερινά, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Rhodes_pms_gov@aegean.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.  https://gds.aegean.gr.