Υπό μελέτη η σύμβαση  για την καταγραφή των ελαφιών στη Ρόδο

Στο στάδιο μελέτης της σύμβασης που συνέταξε το υπουργείο Περιβάλλοντος για την καταγραφή και διαχείριση των πληθυσμών των ελαφιών στο νησί της Ρόδου βρίσκεται η περιφερειακή αρχή, προκειμένου να γίνουν διορθώσεις και προσθέσεις στο περιεχόμενό της πριν αυτή υπογραφεί, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει πριν το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα ζητήματα για τα οποία θα υπάρξει διερεύνηση είναι και η πιθανή συμμετοχή του δήμου στη σύμβαση, καθώς ήδη το υπουργείο τον έχει εντάξει στους εταίρους, ενώ στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους και οι αγρότες.

Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν η περιφέρεια, η διεύθυνση δασών, η αποκεντρωμένη διοίκηση, το υπουργείο και το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την αρμοδιότητα για την τελική έγκριση σε ό,τι αφορά τη σύναψη της σύμβασης έχει η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι το κόστος της μελέτης θα καλύψει εξ ολοκλήρου η Περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της,  χρηματοδοτώντας την με το ποσό των 300.000 ευρώ.