ΔΕΥΑΡ: Άμεσα θα αποκατασταθεί το οδόστρωμα και οι σηματοδότες στα Κολύμπια

Ανακοίνωση για το πρόβλημα με τους σηματοδότες και το οδόστρωμα στα Κολύμπια, εξέδωσε η ΔΕΥΑΡ.

Ειδικότερα αναφέρει τα εξής:

Με αφορμή δημοσιεύματα ΜΜΕ σχετικά με την αναστάτωση που προκαλείται στην κυκλοφορία στα φανάρια των Κολυμπίων, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Η ΔΕΥΑΡ στην παραπάνω περιοχή εκτελεί δύο έργα ύδρευσης: 

Το πρώτο αφορά την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 950.000,00€ και το δεύτερο την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ»  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 500.000,00 € από ιδίους πόρους.

Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στη σύνδεση της νέας δεξαμενής με τον αγωγό του φράγματος και κατ επέκταση  όχλησης των κατοίκων διότι δεν υπήρχε δικλείδα απομόνωσης στον αγωγό του φράγματος ώστε να συνδεθεί η νέα δεξαμενή.

Σήμερα με πρωτοβουλία της Επιχείρησης προσελήφθη εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο έφτασε από Αθήνα για να τοποθετήσει δικλείδα απομόνωσης στον υπό πίεση αγωγό του φράγματος ώστε να συνδεθεί η νέα δεξαμενή.

Οι παραπάνω εργασίες σύνδεσης θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας και αμέσως μετά θα  ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις στους δρόμους και στους φωτεινούς σηματοδότες στην εν λόγω περιοχή.  

Δεν υπήρχε δυνατότητα αποκατάστασης του δρόμου και των φωτεινών σηματοδοτών εάν δεν είχαν ολοκληρωθεί οι παραπάνω εργασίες.
 
Τα έργα γίνονται προς εξυπηρέτηση των πολιτών και ζητούμε συγνώμη για την όποια ταλαιπωρία.