Διεθνές φόρουμ θα γίνει στη Ρόδο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία µε το Μη Κυβερνητικό Οργανισµό "Peace and Sport" πρόκειται να διοργανώσει στο νησί μας το ∆ιεθνές Περιφερειακό Φόρουµ µε τίτλο "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη µέσω του αθλητισµού". 

Στο εν λόγω φόρουµ πρόκειται να συµµετέχουν διεθνούς κύρους προσωπικότητες, από το χώρο του αθλητισµού και του πολιτισµού, όπως, Ολυµπιονίκες και αθλητές εγνωσµένου κύρους, µέλη Ολυµπιακών Επιτροπών, Πρόεδροι διεθνών και εθνικών αθλητικών οµοσπονδιών καθώς και αρχηγοί κρατών. 

Οι εργασίες του φόρουµ θα πραγματοποιηθούν στις 18 Οκτωβρίου, και οι συµµετέχοντες που θα τις παρακολουθήσουν θα ανέρχονται περίπου σε 350 άτομα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

• Πρωινή εκδήλωση µε κύριο θέµα συζήτησης : "Κοινωνίες σε κίνηση: Ανάπτυξη µέσω του αθλητισµού"

• Μεσηµεριανή εκδήλωση στο αρχαίο στάδιο παρουσία τόσο των επίσηµων συµµετεχόντων, όσο και της τοπικής κοινωνίας και των σχολείων.

• Βραδινή εκδήλωση η οποία θα περιλαµβάνει βραβεύσεις, οµιλίες και ένα πολιτιστικό δρώµενο.

Το νησί της Ρόδου, όντας διαχρονικά το σταυροδρόµι των µεγαλύτερων πολιτισµών που αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνες στη λεκάνη της Μεσογείου, κρίθηκε ως ο ιδανικός τόπος για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου είδους φόρουµ,  το οποίο θα δώσει έµφαση στη συνδροµή του αθλητισµού στην παγκόσµια ειρήνη, η οποία τα τελευταία χρόνια, στην ανατολική Μεσόγειο απειλείται καθηµερινά καθώς και θα συνδράµει στη σύσφιξη των σχέσεων των µεσογειακών αθλητικών οµοσπονδιών.

 Άλλωστε η πλειονότητα των επίσηµων συµµετεχόντων θα επιδιωχθεί να προέρχονται κυρίως από Μεσογειακές χώρες. 

Για την καλύτερη επικοινωνία του εν λόγω Φόρουµ, θα διοργανωθούν δύο συνεντεύξεις Τύπου. Μια στην Αθήνα ένα μήνα πριν την έναρξη των εργασιών και µία στη Ρόδο.

Τα αποτελέσµατα του αναµένεται να είναι άκρως θετικά για το νησιωτικό σύµπλεγµα του Νοτίου Αιγαίου αλλά και για την Ελληνική επικράτεια στο σύνολό της.