Αμερικανοί έσπασαν πόρτες στη συνοικία του Αγίου Φανουρίου

ΚΑΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΒΕΓΓΑΖΗΣ ΔΥΟ ΔΥΤΑΙ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΣ ΥΠΕΣΤΗ ΕΜΒΟΛΗΝ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ (του ανταποκριτού μας) Κατ’ ανακοίνωσιν του Λιμενάρχου Καλύμνου κ. Οικονομίδη, διά χθεσινού τηλεγραφήματός του ο προξενικός Λιμενάρχης Βεγγάζης εγνωστοποίησε τα εξής:

1ον) Ο Παναγιώτης Ιακωβίδης έγγαμος δύτης κάτοικος Αθηνών, απεβίωσεν εις Λαμπιδούσαν, συνεπεία ελλείψεως οξυγόνου, ενώ ευρίσκετο εν καταδύσει. Ούτος εργάζετο εις το σπογγαλιευτικόν συγκρότημα του Σακελλαρίου Καμπούρη.

2ον) Ο δύτης Εμμανουήλ Τρικοίλης έγγαμος και πατήρ 2 τέκνων, εκ Καλύμνου, απεβίωσε συνεπεία αποκοπής του αεροσωλήνος εις Βεγγάζην. Ούτος ειργάζετο ως δύτης εις το συγκρότημα του Παντελή Γκιίνη.

Και 3ον) Ο δύτης Σκεύος Ψαρράς εκ Καλύμνου του σπογγαλιευτικού Οικονόμου Κουλλιά, ευρισκόμενος εν καταδύσει υπέστη εμβολήν εις τον θώρακα και τους πόδας και ήδη νοσηλεύεται εις Νοσοκομείον της Βεγγάζης.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑΝ
Την προσεχή Κυριακήν θα πραγματοποιηθή εργατική εκδρομή εις την τοποθεσίαν “Τσαμπίκα” Αρχαγγέλου, οργανουμένη υπό της Εργατικής Εστίας. Οι ενδιαφερόμενοι εργατοϋπάλληλοι, δύναται να απευθύνωνται καθημερινώς εις την τοπικήν Εργατικήν Εστίαν, εις τα Γραφεία της Επιθεωρήσεως Εργασίας, από της 12ης μέχρι της 2ας μ.μ. και από της 5ης μέχρι της 7ης εσπερινής.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ
Προχθές εις το Εθνικόν Στάδιον έλαβον χώραν ποδηλατικοί αγώνες διοργανωθέντες υπό της Εφορείας Σταδίου με τα εξής αποτελέσματα:

1.000 μ. με 200 σπρίντ:
1) Κοκκινομάγουλος (ΑΟΝ) 14”5 2) Μυτιλιλής (Διαγόρα 14”6 3) Τηλιακός (ΑΟΝ) 14”6,5 4) Μακρής (Διαγόρα) 14”7 5) Τοπάλογλου (ΑΟΝ) 14”9 6) Παρμπούτας (Διαγόρα) 15”.
4.000 μ. πόρτ-σουΐτ:

1) Τηλιακός 6’21”8 2) Κοκκινομάγουλος 6’23”3 3) Μυτιλιλής 6’24”2 4) Παρμπούτας 6’28”2 5) Ρενάρ 6’29”9 6) Τοπάλογλου 6’33”.

40.00 μ. ομαδικός: 1) (ΑΟΝ) 5’58”6 2) Διαγόρας 6’12”.

ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Έθραυσαν θύρας Αμερικανοί εις Άγιον Φανούριον
ΗΣΑΝ “ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΙ”

Ζωηρά επεισόδια, προεκλήθησαν προχθές το απόγευμα εις την συνοικίαν Αγίου Φανουρίου, υπό Αμερικανών ναυτών εν μέθη τελούντων. Ούτοι εκτύπησαν θύρας πολλών οικιών τιμίων οικογενειών και ως λέγεται, έθραυσαν αρκετάς.

Ειδοποιηθείσα η Αμερικανική ναυτική αστυνομία περισυνέλλεξε τους δράστας.

Κάτοικοι της εν λόγω περιοχής αναφέρουν εξ άλλου ότι εις Αμερικανός ενεδύθη με γυναικεία φορέματα και κατώρθωσε να διαφύγη.

Εντός 30 ημερών
Εκ λειψυδρίας απειλείται η Χάλκη εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα

ΧΑΛΚΗ (ιδ. ανταπ.)- Λειψυδρία επίκειται εις την νήσον μας, διότι παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως εζητήθη η εκτέλεσις έργου υδρεύσεως, ουδέν εγένετο. Ως υπολογίζεται το ύδωρ των δεξαμενών θα επαρκέση διά 30 ημέρας περίπου. Προς τούτο, ο αναχωρήσας διά Ρόδον Δήμαρχος Χάλκης θα επισκεφθή τον κ. Νομάρχην και θα ζητήση την παροχήν βοηθείας εις την νήσον μας.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εντός των ημερών αναχωρεί εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης. Ο κ. Δήμαρχος κατά την διάρκειαν της εις ΑΘήνας παραμονής του θα προβή εις ενεργείας διά την προώθησιν διαφόρων Ροδιακών ζητημάτων.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Τον φίλτατόν μου κ. Βασίλειον Ιακωβάκην μνηστευθέντα μετά της χαριτοβρύτου δίδος Καλλιόπης Κατίνα, εγκαρδίως συγχαίρω ευχόμενος αρραγή τον αρραβώνα και ταχείαν την στέψιν.
ΣΤΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ