Λεξιστορείν: Το δάσος!

Δάσος ονομάζεται ένα πολύπλοκο οικοσύστημα με φυτά και ζώα που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πυκνότητα δέντρων, θάμνων κτλ.

Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το επίθετο δασύς- δασεία- δασύ που έχει την σημασία του «πυκνός».

Δάσος αρχικά σήμαινε «λόχμη, αλσύλλιο» αλλά σταδιακά αντικατέστησε τις παλιότερες λέξεις ύλη και ίδη που χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν τις  γεμάτες  με  δέντρα  εκτάσεις  γης. 

Από την ίδια ρίζα και η λέξη δασύτριχος  που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο με το πυκνό τρίχωμα.