Λεξιστορείν: Είσαι για τα μπάζα!

Με τη συγκεκριμένη φράση χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο άχρηστο, που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό που περιμένουμε από εκείνον.

Στον ενικό αριθμό χρησιμοποιείται μειωτικά για να δηλώσει τον άσχημο άνθρωπο (αυτός είναι μπάζο).

Προέρχεται βέβαια από τη  λέξη (τα) μπάζα= τα άχρηστα οικοδομικά υλικά, τύπος καταγόμενος από το ιταλικό basa = το θεμέλιο ενός κτηρίου.

Η ρίζα όμως της ιταλικής λέξης βρίσκεται στο αρχαιοελληνικό βάσις, οπότε την κατατάσσουμε στα αντιδάνεια της ελληνικής γλώσσας.