Μπερδέματα με τα προσωπικά δεδομένα των ποδοσφαιριστών

Κάθε καινούργια κατάσταση συνοδεύεται από ερωτηματικά και παρανοήσεις και εξαίρεση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ούτε το νέο πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των ποδοσφαιριστών και των σωματείων με την ΕΠΟ μετά την εφαρμογή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλοι ανεξαιρέτως οι σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στην ΕΠΣΔ, επικυρωμένο δια του γνήσιου της υπογραφής από τα ΚΕΠ ή την Αστυνομία, το έντυπο της «πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» για όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμή τους.

Το να δηλώσουν πως δεν αποδέχονται, όπως έπραξαν κάποια αγνοώντας προφανώς τις επιπτώσεις, αποτελεί μεν δικαίωμα, όχι όμως και πραγματική επιλογή, καθώς αν δεν συναινέσουν, η Ομοσπονδία δεν πρόκειται να δεχθεί τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών τους στις επίσημες διοργανώσεις.

Η δήλωση συναίνεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι υποχρεωτική.